Skat

Aktiesparekonto og lempelse af beskatning af aktieindkomst

Regeringen har planer om at indføre en aktiesparekonto efter svensk forbillede, samtidig med at beskatningen af aktieindkomst lempes. Som oftest ligger djævlen begravet i detaljen, og aktiesparekontoen kan hurtigt vise sig at blive en svær størrelse.

Aktiesparekonto efter svensk forbillede

Regeringen forslår at indføre en særlig konto, hvor private kan indskyde op til 500.000 kr. Beløbet kan anvendes til investering i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Stiger kontoens værdi til over 500.000 kr., kan der ikke indskydes yderligere. Derimod er der ikke krav om hævning af overskydende beløb, ligesom hævninger i sig selv ikke beskattes. Kontoen beskattes årligt med 1,25% af indestående uanset afkastet på kontoen.

Regeringen har markedsført forslaget som en attraktiv og simpel ordning efter svensk forbillede. Efter den svenske model beregnes et afkast med 1,4%, der beskattes med 30% skat, svarende til en beskatning på 0,42%. En beskatning der er væsentligt lavere end regeringens oplæg, så måske nok et forbillede men mindre attraktivt.

Nu kender vi ikke det endelige lovforslag, men de foreløbige udmeldinger viser, at der er en række forhold, der skal iagttages. 

Aktiesparekontoen kan blive en svær størrelse

Den private investor skal være meget opmærksom på beregningen af skatten. Ved et afkast på 7%, svarende til det gennemsnitlige globale aktieafkast de senere år, vil anvendelse af aktiesparekontoen medføre en beskatning på 18% af afkastet. Som det fremgår af beregningen i eksemplet nedenfor, skyldes dette, at skatten på 1.250 kr. forholdsmæssigt udgør 18% af afkastet på 7.000 kr.

Tilsvarende vil et afkast på 2% eller 2.000 kr. medføre en effektiv beskatning på 63%, idet der uændret skal betales en skat på 1.250 kr.

Helt galt går det, hvis værdien af opsparingen falder. Her skal der fortsat betales 1,25% i skat af indeståendet, uden at tabet kan fradrages eller fremføres til modregning i senere stigninger. Får vi en større korrektion i aktiemarkedet, vil aktiesparekontoen hurtigt blegne.

Eksempler på beskatning ved kapital på 100.000 kr.

 

                                             Aktiesparekonto

Aktier i privat depot

Årligt afkast %

7%

2%

0%

4,6%

3%

Afkast kr.

7.000

2.000

0

4.630

2.976

Beskatning %

18%

63%

-

27%

42%

Beskatning kr.

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

 

Aktiesparekonto som alternativ til beskatning af aktieindkomst

For private investorer, der i forvejen har aktieindkomst, bør dette spille ind på valget af opsparing.

For investorer, der efter de gældende regler beskattes med 27% af aktieindkomsten, kan aktiesparekontoen være et alternativ, hvis afkastet på kontoen er mindst 4,6%. Baggrunden er som vist i eksemplet, at skatten på 1.250 kr. vil udgøre mindre end 27%, hvis afkastet overstiger 4,6%.

Tilsvarende falder forrentningskravet til 3%, hvis alternativet er en aktiebeskatning på 42%.

Aktiesparekontoen vil derfor især være interessant for investorer, der i dag beskattes med den høje udbytteskat. Grænsen for 42% beskatning ligger i dag på 50.600 kr., men regeringen har planer om, at grænsen løbende skal hæves til 100.000 kr. frem mod 2021. Der vil uændret gælde et dobbelt fradrag for ægtefæller.

Får vi svenske tilstande?

Nok har regeringen ladet sig inspirere af den svenske model, men desværre lagt op til, at den danske model udløser en skat, der er tre gange så høj. – Så vi skal nok ikke frygte en invasion fra den anden side af Sundet, ikke mindst fordi der i Sverige ikke betales registreringsafgift på biler.


Poul Erik Nielsen
Partner
Mobil 21690821
pen@roesgaard.dk

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin