Indsigt

Nu kan større ejendomskoncerner generationsskiftes billigt

Har dit selskab ejendomme opført med henblik på salg - og har børnene fortjent en økonomisk gulerod?

Vi har tidligere skrevet om nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, som pr. 1. januar 2018 nedsættes til 7% ved straks-betaling af afgiften. Udnyttelse af nedsættelsen forudsætter således, at du (evt. via hævning af udbytte) kan finansiere betalingen af afgiften.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at anvende de nye regler, at generationsskiftet sker til f.eks. børn. Har du ikke børn eller børnebørn mv., kan de nye regler dog også anvendes ved overdragelse til søskende eller deres børn og børnebørn. Det er bl.a. også en betingelse, at du har ejet dit selskab, og at selskabet har ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, ligesom børnene skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år efter overdragelsen.

Endelig er det også en betingelse, at du eller børnene har deltaget i selskabets ledelse.

Afgiftsnedsættelsen retter sig mod generationsskifter af aktive selskaber, der opfylder betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession (dvs. uden beskatning af aktieavancen på dine aktier/anparter i selskabet).

Omvendt er det ikke muligt at overdrage passive selskaber uden 42% beskatning af aktieavancen på dine aktier/anparter i selskabet samt den almindelige bo- og gaveafgift på yderligere 15%.

Passive selskaber er kendetegnet ved, at de har mere end 50%:

  • udlejningsejendomme, ubebyggede grunde eller ejendomsprojekter
  • kontanter
  • værdipapirer
  • udlån f.eks. i form af mellemregninger
  • anden passiv kapitalanbringelse

Derimod anses f.eks. ejendomme opført med henblik på salg (næringsejendomme) efter nedsættelse af bo- og gaveafgiften ikke længere for passiv kapitalanbringelse, selvom der sker midlertidig udlejning. Derfor vil større ejendomskoncerner nu på grundlag af indhentelse af bindende svar fra SKAT formentlig kunne generationsskiftes billigt, selvom der har været tale om midlertidig udlejning.

Ring til Roesgaard & Partners og hør, om dit selskab kan generationsskiftes billigt. 

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin