Indsigt

Vækst gennem ”disruption-investeringer”

Arbejder din virksomhed strategisk med disruption?

Alle ved, det er vigtigt at tjene penge, men det er også vigtigt, hvordan pengene bruges.

De etablerede virksomheder er ofte presset til at fokusere på eksisterende kunder, som giver et højt afkast, og har sjældent incitament til at investere i ny teknologi.

Typisk betyder strategien, at de etablerede virksomheder kommer til at overlade kunder med et lavt afkast til nye spillere, der får mulighed for at etablere sig på markedet. Ved at anvende ny teknologi over tid er de nye spillere i stand til at udvikle produkter, som på en økonomisk bæredygtig måde kan tilfredsstille behovene hos flere og flere kundegrupper, for til sidst at overtage markedet fra de etablerede virksomheder.

Dermed har de etablerede virksomheder pludselig fået en ny konkurrent med en forretningsmodel, som de etablerede virksomheder måske ikke kan hamle op med om 3-5 år. Det er derfor ikke en strategi uden risiko.

Hvad gik der galt for de etablerede virksomheder? Ikke noget, bortset fra at de etablerede virksomhedsejere via deres holdingselskaber måske glemte at investere i de nye spillere. Dette er vel at mærke investeringer, som kunne være foretaget med skatterabat via sambeskatningsregler mv.

Nogle kalder en hurtig og livstruende ændring af forretningsvilkårene for disruption.

Men det handler også om, at etablerede virksomheder konkurrencemæssigt kan gå til grunde. Via risikofyldte investeringer bliver en del af overskuddet ikke i tide kanaliseret over i ny teknologi, som kan øge produktiviteten og dermed skabe forudsætningerne for fremtidig vækst i en tid, hvor teknologien bare bliver bedre og bedre.

Ring til Roesgaard & Partners, hvis dit holdingselskab skal etablere et ”disruption-selskab”.

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin