Partnere, statsautoriserede revisorer mv.

Jens Roesgaard
Direktør, statsaut. revisor
Født: 1972
Telefon: 21488709
Jens varetager som direktør den overordnede ledelse. Jens har stor erfaring med rådgivning og revision af små som store virksomheder, herunder ledelsesrådgivning, forretningsudvikling, skattemæssige omstruktureringer, generationsskifte mv.
Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor
Født: 1976
Telefon: 29214279
Søren har stor erfaring med rådgivning og revision af mellemstore og store virksomheder. Rådgivning omfatter f.eks. finansiering, køb og salg af virksomheder og rekonstruktion mv.
Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Født: 1965
Telefon: 21690821
Poul Erik har stor erfaring med rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder. Rådgivning omfatter større rådgivningsopgaver, risk management, voldgiftssager og forsikring mv.
Peter Frederiksen
Partner
Født: 1972
Telefon: 29214473
Peters primære fokus er revision og rådgivning, herunder særligt køb og salg af virksomheder, skattemæssige omstruktureringer og generationsskifte mv.
Jørgen Duedahl Klinkby
Partner, statsaut. revisor
Født: 1970
Telefon: 42147437
Jørgens primære fokus er revision og rådgivning, herunder særligt omstruktureringer, generationsskifte og rekonstruktion. Internt varetager Jørgen opgaver omkring kvalitetskontrol.
Peter Sønderlyng
Partner
Født: 1972
Telefon: 42747401
Peter har gennem en årrække arbejdet med turnarounds, herunder optimering af indtjening, frasalg og likviditet mv. Senest har Peter, som CFO, været igennem et vellykket turnaround-forløb i en større dansk IT-virksomhed.
Flemming Nymann
Partner, statsaut. revisor
Født: 1981
Telefon: 42147428
Flemmings primære fokus er revision og rådgivning af ejerledede virksomheder inden for mange forskellige brancher. Rådgivning omfatter bl.a. regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer og generationsskifte.
Lars Dam Østergaard
Statsaut. revisor
Født: 1982
Telefon: 41774765
Lars har erfaring med rådgivning og revision af mellemstore og store virksomheder. Rådgivning omfatter bl.a. regnskabsmæssige forhold, koncernforhold, omstrukturering og køb og salg af virksomhed.
Ole Thomsen
Registreret revisor
Født: 1957
Telefon: 24652087
Ole har erfaring med rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder. Rådgivning omfatter bl.a. regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer, generationsskifte og køb og salg af virksomheder.