Budgettering og styring

Et budget er broen mellem målsætningen og de overordnede, langsigtede strategier på den ene side og de daglige, operative handlinger på den anden side.

Et budget binder nutid og fremtid sammen i et forsøg på at sikre, at virksomheden udvikler sig som planlagt.

Budget-processen og økonomifunktionens opgaver
Et budget beskriver i detaljer, hvordan vi tror fremtiden skal se ud. Budgetprocessen er den ledelsesproces, som følger og udfører budgetplanen. Denne proces omfatter det at blive enige om, og koordinere, alle mål, bonusaftaler, handlings­planer og ressourcer for det kommende år, og efterfølgende at måle og udføre kontrol på den aktuelle situation i forhold til det aftalte. Det gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Ved at erkende de udfordringer og muligheder, der venter virksomheden, er du godt rustet til fremtiden.Et budget består normalt af fire dele:
•  Driftsbudget (resultatbudget)
•  Balancebudget (statusbudget)
•  Pengestrømsbudget
•  Investeringsbudget

Vi arbejder også med rullende prognoser, med løbende fem kvartaler, for at erstatte den statiske fremtidsudsigt som et traditionelt budget lægger op til. Prognoserne, som er meget simple sammenlignet med de traditionelle budgetter, er en langt nemmere og kontinuerlig proces, der ikke dræner virksomheden for ressourcer én gang om året.

Formår du at bruge budgettet som dét prognose- og Beslutnings-værktøj, det er?

Hjælp til budgetlægningen
Hos Roesgaard Consulting sætter vi en ære i at hjælpe vores kunder med at lægge et realistisk budget, hvor vi – i tæt samarbejde med kunden – gennemgår og analyserer de opnåede og forventede resultater. Desuden kan vi være behjælpelig med implementering af hensigtsmæssige budgetprocesser og effektive budgetværktøjer
 

Kort om Roesgaard Consulting

Sund og holdbar vækst kommer ikke af sig selv. Den kræver en nøje styret økonomi. Det er netop det, Roesgaard Consulting hjælper med.

Vi gør det tydeligt for dig, hvad der driver udviklingen i den rigtige retning. Vi er behjælpelige med at gennemføre succesfulde lønsomheds-projekter og optimereomkostningsstrukturen.

Vi kan hjælpe din økonomifunktion med at optimere rapporteringen og levere præcise og transparente data, når du har brug for dem. 

På den måde giver vi dig ny indsigt i virksomhedens omsætning og omkostninger og sikrer dig det strategiske og taktiske overblik.