Fremsynet økonomifunktion og procesoptimering

De vigtigste opgaver for økonomifunktionen er dels at se fremad, så den kan understøtte virksomhedens strategi og dels at sikre lave omkostninger gennem effektive og digitaliserede processer i organisationen.

Den skal gøre det klart:

  • Hvilken strategi og eksekveringsplan, der skal til for at understøtte forretningen samt optimere og digitalisere forretningsprocesserne
  • Hvordan hver eneste »sten« kommer af vejen.

En økonomifunktion er klar til at understøtte forretningen, når man kan frigøre ressourcer og levere beslutnings-rettet ledelsesinformation.

Med Roesgaard Consulting får du succesfuld omstilling.
Vi hjælper med at planlægge de nødvendige initiativer og byder ind med vores erfaring med:

  • Proces- og systemoptimering
  • Automatisering og digitalisering
  • Kompetenceudvikling i økonomifunktionen
  • Optimering af beslutningsrettet ledelsesinformation.
Har du en handlingsplan, du kan måle på?

Kort om Roesgaard Consulting

Sund og holdbar vækst kommer ikke af sig selv. Den kræver en nøje styret økonomi. Det er netop det, Roesgaard Consulting hjælper med.

Vi gør det tydeligt for dig, hvad der driver udviklingen i den rigtige retning. Vi er behjælpelige med at gennemføre succesfulde lønsomheds-projekter og optimereomkostningsstrukturen.

Vi kan hjælpe din økonomifunktion med at optimere rapporteringen og levere præcise og transparente data, når du har brug for dem. 

På den måde giver vi dig ny indsigt i virksomhedens omsætning og omkostninger og sikrer dig det strategiske og taktiske overblik.