Interim Management

Roesgaard Consulting giver dig nøglemedarbejderne til løn- og økonomifunktionen. Og vi kan træde til med kort varsel.

Vi tilbyder Interim Management, når din virksomhed

  • Har større arbejdsbyrde i en periode 
    – fx pga. organisationsændringer.
  • Pludselig står uden en ledende medarbejder 
    – pga. sygdom, jobskifte osv.
  • Har brug for professionel sparring til ledelsesbeslutninger.
  • Skal implementere nye IT-systemer

Med vores Interim Management får du garanti for, at arbejdet udføres af højt kvalificerede medarbejdere. 
Vi sikrer dig, at opgaven bliver løst uafhængigt af sygdom og andet fravær. Vi kan stille med én eller flere højt kvalificerede medarbejdere til at assistere jer i kortere eller længere perioder.

Støtter dine økonomi-processer din forretning?

Kort om Roesgaard Consulting

Sund og holdbar vækst kommer ikke af sig selv. Den kræver en nøje styret økonomi. Det er netop det, Roesgaard Consulting hjælper med.

Vi gør det tydeligt for dig, hvad der driver udviklingen i den rigtige retning. Vi er behjælpelige med at gennemføre succesfulde lønsomheds-projekter og optimereomkostningsstrukturen.

Vi kan hjælpe din økonomifunktion med at optimere rapporteringen og levere præcise og transparente data, når du har brug for dem. 

På den måde giver vi dig ny indsigt i virksomhedens omsætning og omkostninger og sikrer dig det strategiske og taktiske overblik.