Sådan ser vi på din lønsomhed

Sund og holdbar vækst kommer ikke af sig selv. Den kræver en nøje styret økonomi. Det er netop det, Roesgaard Consulting hjælper med.

Vi gør det tydeligt for dig, hvad der driver udviklingen i den rigtige retning. Vi er behjælpelige med at gennemføre succesfulde lønsomhedsprojekter og optimere omkostningsstrukturen.

Vi kan hjælpe din økonomifunktion med at optimere rapporteringen og levere præcise og transparente data, når du har brug for dem.

På den måde giver vi dig ny indsigt i virksomhedens omsætning og omkostninger og sikrer dig det strategiske og taktiske overblik.

Vores lønsomhedsanalyse gør dig i stand til at se:

  • Hvor meget din virksomhed tjener på kunder, produkter og salgskanaler osv.
  • Hvad der driver lønsomheden i hele forretningen.
  • Hvordan du bedst øger omsætning og nedbringer omkostninger.
Støtter dine økonomi-processer din forretning?

Kort om Roesgaard Consulting

Sund og holdbar vækst kommer ikke af sig selv. Den kræver en nøje styret økonomi. Det er netop det, Roesgaard Consulting hjælper med.

Vi gør det tydeligt for dig, hvad der driver udviklingen i den rigtige retning. Vi er behjælpelige med at gennemføre succesfulde lønsomheds-projekter og optimereomkostningsstrukturen.

Vi kan hjælpe din økonomifunktion med at optimere rapporteringen og levere præcise og transparente data, når du har brug for dem. 

På den måde giver vi dig ny indsigt i virksomhedens omsætning og omkostninger og sikrer dig det strategiske og taktiske overblik.