Nyheder - Coronavirus

Her finder du nyheder fra vores nyhedsarkiv omhandlende coronavirus (Covid-19).

 

Update på hjælpepakker

4. august 2020
Få her et overblik over fristerne for ansøgning om hjælpepakker.

Hjemmearbejdspladser efter Coronakrisen

1. juli 2020
Arbejdsgivere ser i højere grad muligheder i at tillade hjemmearbejdspladser, men hvad bør du være opmærksom på i forhold til sikkerhed, og hvor kan der opstå fejl i håndteringen af persondata, når der ikke arbejdes under virksomhedens tag?

Webinar: Status på bygge- og ejendomsbranchen efter COVID-19

23. juni 2020
Se eller gense vores webinar "Status på bygge- og ejendoms-branchen efter COVID-19".

Mulighed for ekstra skattefradrag for udviklingsomkostninger

19. juni 2020
En ny politisk aftale vil forhøje fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter til 130% i 2020-21. Det betyder, at der kan opnås ekstra skattefradrag ud over almindelige fradrag for bl.a. løn, husleje og afskrivning af driftsmidler, der anvendes til...

Fradrag for tab på debitorer

15. juni 2020
Tab på debitorer kan fradrages både skattemæssigt og momsmæssigt – hvis ellers betingelserne er opfyldt.

Enighed om gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

12. juni 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 nået til enighed om gradvist at udfase den midlertidige lønkompensationsordning.

Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser

11. juni 2020
Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en lov, som udskyder betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms og midlertidigt lemper reglerne for udenlandsdanskere, udstationerede samt personer under forskerskatteordningen.

Forlængelse af kompensationsordninger

9. juni 2020
Der er nu åbnet for ansøgning.

Webinar: Håndtering af Corona-krisen

2. juni 2020

Overvejer du også i en krisetid at styrke din virksomhed gennem strategiske opkøb og frasalg?

11. maj 2020

Skal virksomheder ændre dækning som følge af corona?

6. maj 2020
Når skaden er sket, bør ledelsen overveje, om erfaringerne giver anledning til at ændre på virksomhedens forsikringer og håndteringen af risici i øvrigt.

Ansøgning om rentefrit lån

5. maj 2020

Oversigt over støtteordninger

5. maj 2020
Få et overflik over regeringens væsentligste initiativer og hjælpepakker.

Ny lov om rentefri lån, fremrykket skattekredit og forlængede betalingsfrister

5. maj 2020
For at styrke virksomhedernes likviditet har Folketinget vedtaget en ny lov, som bl.a. giver mulighed for at få indbetalt moms og lønsumsafgift tilbagebetalt som et rentefrit lån og få fremrykket udbetaling af skattekreditter. Vi giver et overblik...

UPDATE: Hjælpepakker udvides

20. april 2020
Folketinget indgik i weekenden en aftale om at udvide/forlænge eksisterende hjælpepakker.

Kompensation for faste udgifter - opsummering

14. april 2020

Hvorfor må medarbejderne ikke arbejde, når de bliver hjemsendt med lønkompensation?

7. april 2020

Vejledning til at søge om kompensation for selvstændige som følge af COVID-19

6. april 2020

Godtgørelse af energiafgifter kan sikre likviditet

31. marts 2020
Mange virksomheder har behov for likviditet i den periode, vi er i nu, men forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter kan være med til at forbedre likviditeten.

Lønkompensationspakken forbedres

31. marts 2020
Det er nu aftalt at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere, der hjemsendes under corona-krisen. Med den nye aftale øges det maksimale støtteniveau til 30.000 kr. pr. måned for hver hjemsendt...

Arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

30. marts 2020
For at hjælpe virksomheder til hurtigere at kunne tilpasse sig og undgå afskedigelser som følge af COVID-19, har regeringen gjort ordningen om arbejdsfordeling mere fleksibel.

Webinar: Indberetning af løn

26. marts 2020
I dette webinar guider Michael Mortensen dig I, hvordan du indberetter løn for de ansatte, du søger kompensation for som følge af Covid-19.

Kan rekonstruktion være løsningen?

26. marts 2020
Konkurslovens rekonstruktionsregler kan være med til at afbøde de udfordringer, som særligt likviditets-udfordrede virksomheder oplever som følge af COVID-19.

Udvidet ret til sygedagpenge ved coronavirus

24. marts 2020
Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende har nu en udvidet ret til sygedagpenge, når sygefraværet skyldes coronavirus.

Webinar: Få styr på din virksomheds kontrakter

20. marts 2020
Vores partner, Peter Nordentoft gennemgår, hvad du som virksomhedsejer bør være opmærksom på i forbindelse med din virksomheds kontrakter under Corona-perioden. Dette afhænger bl.a. af, om der foreligger force majeure.

Webinar: Tilpasning af arbejdsstyrken

20. marts 2020
Frederikke Schlitterlau, cand.merc.jur, gennemgår i dette webinar, hvad du som virksomhedsejer skal være opmærksom på, hvis du vælger enten at hjemsende, kræve ferieafholdelse, gøre brug af en arbejdsfordeling eller opsige dine medarbejdere. Hun...

Webinar: Lønkompensation og sygedagpenge refusion

20. marts 2020
Frederikke Schlitterlau, cand.merc.jur, belyser de krav, der er gældende for den nye lønkompensation, også kaldet trepartsaftalen samt reglerne for sygedagpenge refusion under Corona-perioden. Hun gennemgår, hvor meget kompensation du kan få for den...

Webinar: Beredskabsplan for hjemmearbejde

20. marts 2020
Frederikke Schlitterlau, cand.merc.jur, gennemgår i dette webinar en række tiltag og gode råd, som du bør overveje, for at bevare overblikket og en god arbejdsmoral blandt dine medarbejdere, i denne Corona-tid. Frederikke gennemgår også, hvad du som...

Webinar: Udskydelse af betalingsfrister

20. marts 2020
Vores partner, Michael Mortensen gennemgår, hvad du som virksomhedsejer skal være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af betalingsfrister og indberetningsfrister for moms, A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag.

Webinar: Kompensation for faste udgifter

20. marts 2020
Vores partner, Michael Mortensen gennemgår kompensations-reglerne for faste udgifter. Han kommer bl.a. ind på, hvem der er omfattet af reglerne, hvor meget du kan få i kompensation, hvilken periode det gælder samt hvilke omkostninger der er omfattet...

Lønkompensationsordning for coronaramte virksomheder

20. marts 2020
Vilkårene for lønkompensationsordningen til coronaramte virksomheder er nu ved at være på plads. Vi giver et overblik over betingelserne, for at du kan bruge ordningen.

Webinar: Kompensation af arrangører

20. marts 2020
Michael Mortensen gennemgår kompensationsordningen til arrangører i forbindelse med Covid-19. Han gennemgår bl.a. hvem der er omfattet af ordningen, hvad man kan få kompensation for, samt en række krav og begrænsninger.

Webinar: Cybersikkerhed i forbindelse med hjemmearbejde

20. marts 2020
Hvad skal du som arbejdsgiver have styr i forbindelse med hjemmearbejde? Michael Mortensen gennemgår i dette webinar cybersikkerhed, hvor han bl.a. kommer ind på phishing og deep fake.

Webinar: Håndtering af de forretningsmæssige følger og konsekvenser af covid-19

20. marts 2020
Poul Erik Nielsen gennemgår, hvordan du som virksomhedsejer håndterer de forretningsmæssige følger og konsekvenser af Covid-19.

Erhvervslejemål omfattet af midlertidigt forbud

20. marts 2020
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. samt en midlertidig lukning af storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv.

Nyt om hjælp til selvstændige og coronaramte virksomheder

20. marts 2020
Et samlet Folketing har præsenteret en hjælpepakke til landets selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

Beredskabsplan

19. marts 2020

Hjælpepakke til selvstændige og trængte virksomheder

18. marts 2020
Regeringen har i dag fremsat en hjælpepakke til selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

Cybersikkerhed ved hjemmearbejde

18. marts 2020
Cyberkriminelle udnytter, at en lang række af virksomhedernes kontroller og procedurer ikke følges som sædvanligt ved hjemmearbejde.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Så husk at ændre din forskudsopgørelse for 2020 senest i dag kl. 16

18. marts 2020
På fredag forfalder B-skatteraten for marts for selvstændigt erhvervsdrivende, og i den forbindelse har Skattestyrelsen åbnet et vindue for, at forskudsopgørelsen for 2020 kan ændres i dag indtil kl. 16 på www.skat.dk. Der vil således ikke blive...

Er du klar til en Corona-snak med banken?

17. marts 2020

Husk at nulstille betaling af acontoskat i dag eller senest 20. marts

17. marts 2020
Hvis I forventer, at den nuværende nedlukning af Danmark vil påvirke jeres resultat for 2020, er der mulighed for enten at udskyde acontoskatten eller undlade at betale denne.

Ny skatte- og momskredit til virksomheder

16. marts 2020
Ny Corona-hjælpepakke: For at styrke virksomhedernes likviditet foreslår regeringen at forlænge fristen for virksomheders indbetaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Trepartsaftalen

16. marts 2020
Som det nok er mange bekendt, har regeringen og arbejdsmarkedets parter i weekenden indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning.

Initiativer til at afbøde negative økonomiske konsekvenser af Corona

13. marts 2020
Dansk Erhverv og Regeringen har offentliggjort en række initiativer som hjælp for dansk økonomi. Læs om initiativerne her.