Databehandlere

Databehandlere til Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Leverandør Lokation / Land Funktion
IT Leverandører    
Bluegarden Danmark Lønsystem
DataPeople Danmark IT support
DialogData Danmark Business Intelligence
Dustin Danmark Hosting
FSR - CaseWare Danmark Håndtering af kundedata
Itadel Danmark Back up af intern server
ITRelation Danmark Hosting
Mailchimp USA E-mail service
Norriq Danmark Hosting
Norriq BPO Danmark ERP system
Lasso X Danmark Oplysning om pantehæftelser m.m.
Penneo Danmark Signeringsløsning
TimeComputer Danmark Back up af intern server
TimeSolutions Danmark CRM system
Visma e-conomic Danmark ERP system
     
Øvrige Leverandører    
Josaka Danmark Konsulentassistance
Carlsvig ApS Danmark Konsulentassistance
Söderberg & Partners Danmark Pensionsmægler
Nordic RPA Danmark Konsulentassistance
Superego Danmark Marketing
MEJ Bogføring Danmark Bogholderimæssig assistance