Forensic services

Komplekse økonomiske konflikter og sagsanlæg kræver ofte ekstern assistance eller sagkyndig bistand til dokumentation af økonomiske krav og etablering af bevisbyrden.

Vi udfører ikke juridisk assistance, men støtter virksomheden og dens juridiske rådgivere med sagkyndig bistand gennem vores specialisering og særlige kompetencer i at analysere og dokumentere økonomiske krav.

Forensic services tilbyder en række specialydelser, som på afgørende måde kan støtte virksomheden og dens advokater inden for forsikringserstatninger, økonomiske konflikter og voldgifter.

Hensigtsmæssig håndtering af konflikter

Den ledelsesmæssige udfordring består i at håndtere konflikterne på en hensigtsmæssig måde og samtidig sikre sig, at den daglige drift påvirkes mindst muligt. Vi kan bidrage med erfaring samt medvirke til, at ledelsen får det bedste grundlag. I krisesituationer får de første beslutninger ofte væsentlig indflydelse på det videre forløb.

Omfattende erfaringsgrundlag

Vi har opbygget en special afdeling for Forensic services, der har en årelang indsigt i erstatningsopgørelser og rådgivning samt større specialundersøgelser med skriftlig rapportering til brug i retslig sammenhæng. Vi har erfaring fra et utal af større og mindre opgaver og arbejder i det daglige med de specielle og komplekse problemstillinger, der knytter sig til området. I de senere år, har vi løst en række større internationale opgaver for multinationale virksomheder i udlandet.

Forensic services' hovedområder

Vi arbejder inden for følgende hovedområder:

  • Forsikringserstatninger - Økonomisk rådgivning og assistance til erhvervsvirksomheder, når skaden sker
  • Policereview - Rådgivning om erhvervsvirksomheders forsikringsafdækning, før skaden sker
  • Bistand ved økonomiske konflikter og tvister
  • Voldgift

Kontakt os

Ring direkte for en uforpligtende samtale eller send en mail til:

Kontaktperson:

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 21690821
pen@roesgaard.dk