Bistand ved økonomiske konflikter og tvister

Er din virksomhed part i en aktuel eller potentiel konflikt eller tvist, og har du i den forbindelse tilstrækkeligt kendskab til styrker og svagheder ved de økonomiske krav ? Virksomheder og organisationer bliver i stigende omfang part i økonomiske konflikter, der kan have betydelige økonomiske konsekvenser samt kræve, at virksomhedens nøglepersoner investerer betydelige ressourcer. Vi kan assistere som partsrepræsentant og vil i den situation alene varetage opdragsgivers interesser under behørig hensyntagen til faglige og etiske kvalitetsnormer.

Vores kompetence og erfaringsgrundlag

Vi har de senere år rådgivet en række mindre og større danske internationale virksomheder i tæt samarbejde med deres juridiske afdelinger samt eksterne juridiske rådgivere i forbindelse med økonomiske konflikter og tvister. Herudover har vi erfaring med:

  • økonomiske specialundersøgelser med skriftlig rapportering
  • voldgiftssager
  • syn og skøn
  • vidneforklaring i retssager

Som jeres rådgiver kan vi:

  • på et tidligt tidspunkt afdække potentielle svagheder i jeres eller din modparts krav
  • optimere og systematisere arbejdet med økonomiske krav
  • skrive klare, fokuserede og forståelige rapporter, der behandler de relevante økonomiske forhold i overensstemmelse med de juridiske anbringender
  • give troværdige vidneforklaringer i retten, der er baseret på mange års erfaring i både civile sager og straffesager
  • assistere desuden som partsrepræsentant og vil i den situation alene varetage opdragsgivers interesser under behørig hensyntagen til faglige og etiske kvalitetsnormer

Vi kan trække på projektledelseserfaringer fra håndtering af komplekse sager og tvister med store datamængder i såvel Danmark som i udlandet.

Vi deltager løbende i foreløbige drøftelser omkring potentielle konflikter. Ring direkte for en uforpligtende samtale eller send en mail til:

Kontaktperson:

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 21690821
pen@roesgaard.dk