Policereview - Rådgivning om erhvervsvirksomheders forsikringsafdækning før skaden sker

Hvorfor skal den ansvarlige ledelse beskæftige sig med dette emne?

Når man igennem en længere årrække har arbejdet med skadesopgørelse i erhvervsvirksomheder, er der ét forhold, der desværre springer i øjnene - den gennemsnitlige danske erhvervsvirksomhed er underforsikret med heraf følgende risiko for økonomisk tab.

Der er mange forhold, der spiller ind, men det er kendetegnende, at virksomhedens forsikringspolicer ofte ikke er læst, og omfanget af valgte dækninger er kun sjældent udfordret.

Det følger af selskabsloven, at stillingtagen til forsikringsafdækningen er et ledelsesansvar, og vi anbefaler, at bestyrelsen aktivt forholder sig til dette som en del af virksomhedens risikostyring.

Etablering af beslutningsgrundlag for ledelsen

En gennemgang af erhvervsvirksomhedens forsikringsafdækning med hovedvægten på driftstab, løsøre og bygning samt fokus på at:

  • belyse de tilvalg og fravalg, der er indeholdt i forsikringsafdækningen
  • sammenholde valgte dækninger og forsikringssummer til virksomhedens økonomiske rapportering, og budgetter tilpasset de særlige bestemmelser, der er gældende i forsikringspolicen, giver den ansvarlige ledelse et godt udgangspunkt for aktivt at forholde sig til virksomhedens valg af risikoprofil samt drøftelser med forsikringsmægler eller forsikringsselskab om forsikringsdækningen.

I vores afrapportering fokuserer vi på at forklare de væsentligste forhold i en klar og forståelig form.

Ring direkte for en uforpligtende samtale eller send en mail til:

Kontaktperson:

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 21690821
pen@roesgaard.dk