Voldgift

Overvejer jeres virksomhed eller klient at lade en retstvist bindende afgøre af en eller flere personer i stedet for at gå til domstolene, bør I overveje, om jeres:

  • økonomiske krav er fremlagt i forståelige rapporter og opgørelser, der behandler og dokumenterer relevante forhold på en saglig og tilgængelig måde
  • indsigelser og anbringende mod modpartens økonomiske krav tager højde for de væsentlige udfordringer, der ligger i opgørelse og dokumentation af økonomiske krav
  • valg af voldgiftsdommere sikrer, at komplekse økonomiske sammenhænge og dokumentation heraf bliver lagt til grund for voldgiftens bindende afgørelse

Vores kompetence og erfaringsgrundlag

Vi udfører ikke juridisk assistance eller rådgivning, men støtter virksomheden og dens juridiske rådgivere med sagkyndig bistand gennem vores specialisering og særlige kompetencer i at analysere og dokumentere økonomiske krav.

Vi har de senere år rådgivet en række mindre og større danske internationale virksomheder i tæt samarbejde med deres juridiske afdelinger samt eksterne juridiske rådgivere i forbindelse med voldgifter, herunder:

  • deltaget i udarbejdelse af rapporter og opgørelser til brug for dokumentation af erstatningskrav
  • analyseret erstatningskrav og deltaget i udarbejdelse af spørgsmål samt alternative erstatningsopgørelser på vegne af sagsøgte
  • udpeget som voldgiftsdommer

Det er vores erfaring, at udfaldsrummet i komplekse økonomiske erstatningskrav kan reduceres væsentligt ved et tæt samarbejde mellem virksomheden og rådgiverne.

Vi deltager løbende i foreløbige drøftelser omkring potentielle konflikter. Ring direkte for en uforpligtende samtale eller send en mail til:

Kontaktperson:

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 21690821
pen@roesgaard.dk