Internationale forhold

Vores kunder omfatter både danske virksomheder med udenlandske ejere og danske virksomheder med udenlandske dattervirksomheder og aktiviteter i f.eks. Europa, USA og Asien.

Som følge af vores uafhængighed er vi ikke bundet op på et bestemt internationalt samarbejde, men samarbejder internationalt med dem, som vi mener, er bedst til at løse den pågældende opgave i det pågældende land.

International succes kræver forberedelse, relationer, et højt informationsniveau, løbende kontakt, besøg mv. Det benytter vi selv for at levere koordinerede og ensartede internationale produkter.

Vores internationale produkter omfatter:

 • Revision og regnskab
 • Group audit
 • Revision af årsregnskab og koncernregnskab
 • Rapportering og regnskabsaflæggelse på engelsk

Valg af markeder og etableringsformer

 • Etablering i Danmark eller i udlandet
 • Etablering af salgsenheder på de nære markeder, hvor man hurtigt kan rejse til, hvis noget går galt – det gør det ofte
 • Etablering af produktion med et lavere omkostningsniveau, herunder i Kina eller Polen
 • Køb/salg af virksomheder i udlandet

Internationale skatteforhold

 • Transfer Pricing Defence File, som det koster bøder mv. ikke at prioritere
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder rente- og udbytteforhold mv.
 • Udstationering
 • Indstationering

Internationale momsforhold

 • Eksportmoms
 • EU-handel
 • Momsregistrering i udlandet

Så kontakt os gerne med henblik på et uforpligtende møde.