Trainee

Vi fastholder og rekrutterer medarbejdere, der effektivt tilegner sig ny viden inden for revisors kerneområder. Samtidig værner vi om den forskellighed, der gør os stærke.

Som trainee får du et uddannelsesforløb, som klæder dig på til en udfordrende hverdag som revisor. Samtidig får du opgaver og udfordringer, der stiger i takt med, at du udvikler dine personlige og faglige kompetencer.

Vores interne undervisning består bl.a. af følgende moduler:

  • Processerne omkring revision, udvidet gennemgang og review
  • Regnskab på forskellige områder
  • Skatteregler for selskaber
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Personskat
  • Revisionsstrategi, løbende revision, regnskabsanalyse, finansiel revision samt rapportering
  • Komplicerede revisionsmæssige problemstillinger
  • Koncerner, herunder konsolidering, køb/salg mv.
  • Budgettering og rapportering
  • Erklæringsafgivelse

I hverdagen forventes vores medarbejdere at spørge, søge efter løsninger, tænke over tingene og lære af fagligt feedback, så den bedst mulige jobtræning opnås. Alle har et ansvar herfor.

I forbindelse med de attraktive uddannelsesmuligheder, som vi tilbyder, forventer vi en helhjertet indsats. Kort sagt forventer vi, at vores revisorer under uddannelse får noget ud af deres skoleophold, består eksamenerne mv.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-Manager Charen Lizbeth på mail cln@roesgaard.dk