Finansiering

Har du overblik over dine finansieringsalternativer?

Der findes en række finansieringsmuligheder som f.eks.:

  • Bank
  • Realkredit
  • Leasing
  • Fakturabelåning
  • Familie, venner og bekendte
  • Vækstfonden
  • Crowdfunding

Banken er mest til finansiering af stabil drift og kan derfor ikke altid tage samme ekstra risiko som familie, venner og bekendte, Vækstfonden og crowdfunding, der til gengæld ofte vil have en væsentlig højere rente for at tage den ekstra risiko. Samlet set kan mindre og mellemstore virksomheder ofte få bedre vilkår end i banken ved at benytte flere finansieringsalternativer.

Ligesom mindre og mellemstore virksomheder indhenter priser fra forskellige leverandører, bør de selvfølgelig også løbende undersøge vilkårene fra forskellige finansieringsalternativer med henblik på at etablere de bedste udviklingsmuligheder for deres aktiviteter.

Ring til Roesgaard & Partners og hør om de forskellige finansieringsalternativer.

Michael Mortensen 
Partner
Mobil 42147436
mmo@roesgaard.dk

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin