Invitation

Invitation til miniseminar om skat og moms

Bogholdere og andre med ansvar for regnskab inviteres hermed til vores årlige miniseminar med fokus på de seneste nyheder og praktiske problemstillinger.

Miniseminaret vil fokusere på en praktisk gennemgang af relevante emner inden for skat og moms.

Her vil du opleve Peter Nordentoft, som er partner og cand.jur. med speciale i skatter og afgifter. Du vil få input til dit daglige arbejde og større kendskab til de seneste ændringer inden for skattelovgivningen samt betydningen heraf.

Frederikke Schlitterlau, som har specialiseret sig i persondata, vil gøre dig klogere på persondataret og IT-sikkerhed i forhold til persondataforordningen.

Efter oplæggene vil du få mulighed for at drøfte dine egne praktiske problemstillinger.

Praktiske informationer
Miniseminaret er gratis og afholdes på Sønderbrogade 14, 1., 8700 Horsens:

Tirsdag, den 20. november og onsdag, den 21. november fra kl. 8.15-11.00.

Vi byder på morgenmad fra kl. 8.00 og sørger for løbende forplejning under arrangementet.

Der er mulighed for parkering i begrænset omfang.

Tilmelding
Du tilmelder dig én af dagene via akr@roesgaard.dk senest fredag, den 16. november.

Vi byder velkommen til alle, så del gerne denne invitation med dit netværk!

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin