Skat

Personalegoder

Der findes flere muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Af vigtige faktorer kan bl.a. nævnes anerkendelse, fællesskab, karriere- og uddannelsesmuligheder, tryghed og aflønning, men også personalegoder kan spille en betydningsfuld rolle for medarbejdernes tilfredshed og motivation.

Til nøglemedarbejdere kan man også vælge at udstede medarbejderaktier, som eventuelt kombineres med en bonusordning. En bruttolønsnedgangsordning til uddannelse er også en mulighed for at udvikle “kommende” nøglemedarbejderes kompetencer.

Ved sammenligning af din virksomheds personalegoder med andres kan det være relevant at kigge på følgende forhold:

 • Firmabil og kørselsgodtgørelse
 • Dagsbeviser til brug for privat kørsel i bil på gule plader
 • Telefon
 • Bærbar computer/iPad til arbejdsbrug, herunder forbindelse til arbejdsgivernetværket
 • Erhvervsrelevante kurser og efteruddannelse
 • Arbejdstøj, der er passende for arbejdet, men som ikke er egnet til privat brug
 • Massage, akupunktur eller kiropraktik som led i forebyggelse/behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme
 • Sundhedstjek
 • Frugtordning
 • Kantineordning med standardmåltid inkl. vand til 15 kr.
 • Sponsorbilletter som følge af arbejdsgivers sponsorat
 • Skattefri gaver under 1.100 kr. inkl. moms
 • Julegave under 800 kr. inkl. moms
 • Sommerfest, julefrokost og personale-/teambuildingarrangementer af almindeligt omfang/hyppighed

Generelt anvendte personalegoder som f.eks. beklædning med logo, vaccinationer, gratis mad/drikke ved ikke-planlagt overarbejde samt aviser og bøger anses for arbejdsrelaterede og er skattefri inden for en samlet bagatelgrænse på 6.100 kr.

Ved fejlagtige indberetninger til SKAT er bødestørrelserne følgende pr. overtrædelse:

Antal ansatte                            Bøde

1-4                                                5.000 kr.

5-19                                            10.000 kr.

20-49                                          20.000 kr.

50-99                                          40.000 kr.

100-                                            80.000 kr.

Små virksomheder skal desuden være opmærksomme på, at SKAT kan vurdere, at der ikke eksisterer et behov for personalepleje i forhold til indehaveren og dennes nærtstående. Vi anbefaler derfor, at virksomheder sætter sig ind i reglerne om personalegoder ved f.eks. at læse pjecen “Satser og beløbsgrænser” og i det hele taget at sikre, at virksomheden følger reglerne.

Virksomheden har som hovedregel skattemæssigt fradrag for medarbejderomkostninger, herunder omkostninger til personalegoder.

Ring til Roesgaard & Partners og få inspiration til, hvordan dine medarbejdere kan få lidt mere ud af at arbejde i din virksomhed.

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin