CSR

Rapporterer din virksomhed tilstrækkeligt om klimapåvirkning og bæredygtighed?

Bæredygtighed og klimapåvirkning står højt på både politikernes og forbrugernes agenda og deraf afledt også til B2B-segmentet.

Store virksomheder (regnskabsklasse C-stor og D) er pålagt tvungen rapportering om samfundsansvar (CSR) i årsrapporten, men for mange virksomheder kan det også give mening at rapportere frivilligt, idet det kan give konkurrencemæssige fordele. Dette kan især være relevant i en branche med et fysisk arbejdsmiljø eller en energikrævende produktion.

På samme måde kan virksomheden af sine kunder blive pålagt at rapportere herom til kunderne.

Oftest medfører det at være energi-effektiv og have det bedst mulige arbejdsmiljø lavere omkostninger, hvorfor virksomhederne også tit måler herpå i forvejen – så hvorfor ikke rapportere og fortælle den gode historie?

ESG-rapportering
Med henblik på at sikre en ensartet rapportering har en række interesseorganisationer udarbejdet en ESG-standard, som står for Environment, Social og Governance (på dansk: miljø, sociale forhold og selskabsledelse). Formålet er at sikre sammenlignelighed på tværs af virksomheder og brancher samt over tid.

En frivillig ESG-rapportering kan f.eks. indeholde følgende nøgletal om miljømæssige, sociale og ledelsesforhold:

Der er ingen tvang eller krav i valg af nøgletal, og andre nøgletal kan være relevante, men for at øge pålideligheden af rapporteringen bør den være databaseret.

I en tid, hvor bæredygtighed og klima står så højt på agendaen, er spørgsmålet, om din virksomhed tør undlade at rapportere?

Ring til Roesgaard & partners og drøft din virksomheds rapportering om klima, bæredygtighed og samfundsansvar mv.


Michael Mortensen 
Partner
Mobil 42147436
mmo@roesgaard.dk

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin