RevisorPosten

RevisorPosten - 2. kvartal

Du kan i den nyeste udgave af RevisorPosten bl.a. blive klogere på: 

  • en række økonomiske fordele ved at spare op til pension 
  • reglerne for moms på fast ejendom - ændret praksis?
  • manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner
  • egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi
  • ændringerne i Selskabsloven, der betyder afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS)
  • de regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov 

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin