RevisorPosten

RevisorPosten - 2. kvartal

Du kan i den nyeste udgave af RevisorPosten bl.a. blive klogere på:

  • Ansættelsesklausuler
  • Hvordan undgås konkursen?
  • Kautioner
  • Mandskabsvogne
  • Skattemæssige fordele ved forældrelejligheder
  • Udbetaling af skatteværdien af underskud
  • Lån til slægtninge
  • Forskudsregistrering 2020
  • Selskabers fradrag for tab på debitorer
  • Nedsættelse af beskatningen for fri bil

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin