RevisorPosten

RevisorPosten - 3. kvartal

Du kan i den nyeste udgave af RevisorPosten bl.a. blive klogere på: 

  • GDPR - slettefrister og forældelse
  • kapitalandele med negativ indre værdi
  • reglerne omkring udbytte 
  • lån mellem interesseforbundne parter 
  • iværksætteri og momsregistrering

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin