RevisorPosten

RevisorPosten - 4. kvartal

Du kan i den nyeste udgave af RevisorPosten bl.a. blive klogere på:

  • sambeskatning - betydning og konsekvenser
  • hvordan du undgår tabsgivende tilbud
  • fradrag for tab på debitorer 
  • ulovlige aktionærlån i skattemæssig sammenhæng

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin