Pjece

Satser og beløbsgrænser 2017/18

Her finder du oversigter, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne for 2017/18.

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin