Kompensation

Webinar: Kompensation af arrangører

Michael Mortensen gennemgår kompensationsordningen til arrangører i forbindelse med Covid-19. Han gennemgår bl.a. hvem der er omfattet af ordningen, hvad man kan få kompensation for, samt en række krav og begrænsninger.

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin