Finansiel due diligence

En systematisk due diligence undersøgelse sikrer, at ledelsen ikke senere kommer ud for negative overraskelser i den tilkøbte virksomhed.

Omfanget af undersøgelserne planlægges i forhold til den enkelte opgave, hvorfor vi tilbyder såvel komplette finansielle due diligence undersøgelser som begrænsede due diligence undersøgelser for udvalgte områder.

Vores finansielle due diligence vil ofte have til formål at vurdere troværdigheden af de fremlagte budgetter, bekræftelse af afgivne oplysninger, vurdering af den reelle indtjening i virksomheden, identifikation af garantikatalog i forhold til sælger, efterprøvning af værdier og synergier m.v.

Vi tilbyder assistance med:

  • Køber due diligence
  • Sælger due diligence
  • Skatte- og afgiftsmæssig due diligence
  • Tilpasning af struktur

Så kontakt os gerne med henblik på et uforpligtende møde.

Kontaktperson:

Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 29214279
sr@roesgaard.dk
Peter Frederiksen
Partner
Telefon: 29214473
pf@roesgaard.dk