Finansiering

Der kan løbende opstå behov for at gennemføre ændringer i finansieringsstrukturen i din virksomhed. Dette kan være i forbindelse med refinansiering af den eksisterende virksomhed, udvidelse af virksomhedens aktiviteter eller i tilknytning til omstrukturering af virksomheden.

Måske har din virksomhed bundet meget likviditet i udestående hos virksomhedens kunder, eller måske opbygges der likviditetskrævende lagre.

Vi udfører en uafhængig rådgivning om valg af finansieringsstruktur, baseret på en analyse af din virksomheds finansielle struktur og forventet kapitalbehov. Vi har herunder fokus på den løbende optimering af virksomhedens arbejdskapital.

Vi tilbyder assistance med:

  • Tilpasning af finansieringen til virksomhedens balance
  • Kontakt til finansielle institutioner
  • Budgetlægning og kvalitetssikring heraf
  • Retstvister

Så kontakt os gerne med henblik på et uforpligtende møde.

Kontaktperson:

Jens Roesgaard
Direktør, statsaut. revisor
Telefon: 21488709
jr@roesgaard.dk
Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor
Telefon: 29214279
sr@roesgaard.dk