Revision

Revision er for alle virksomhedstyper og størrelser. Det er et område i konstant udvikling, som præges af internationale tendenser.

Som revisorer for omkring 2.200 selskaber har vi et stort erfaringsgrundlag inden for udførelse af revision. Gennem vores efteruddannelsesprogram, som bliver udformet individuelt for alle medarbejdere, sikrer vi, at alle vores medarbejdere er ajour med den seneste udvikling inden for revision.

Som følge af vores kundebase har vi stor ekspertise med revision af aktie- og anpartsselskaber, interessentselskaber og andre typer af virksomheder, hvor der er lovpligtigt, vedtægtsmæssigt eller frivilligt krav om udførelse af revision.

Ikke alle selskaber og virksomheder har brug for den høje grad af sikkerhed, der ligger i en revision. Små og mellemstore selskaber har mulighed for at vælge den begrænsede grad af sikkerhed, der ligger i udvidet gennemgang, hvor kravene til dokumentationen ikke er så omfattende som ved revision.

Vi tilbyder således:

  • Revision efter internationale revisionsstandarder
  • Udvidet gennemgang efter danske standarder fra Erhvervsstyrelsen og FSR - danske revisorer
  • Review efter internationale standarder om review af regnskaber
  • Regnskabsmæssig assistance

Læs mere om vores processer vedrørende revision, udvidet gennemgang, review og regnskabsmæssig assistance i vores særskilte produktblade.

Hvorfor vælge Roesgaard & Partners?

  • Vi har et solidt erfaringsgrundlag.
  • Vi involverer os aktivt og holder en tæt dialog med kunden.
  • Vi har branchekendskab og skaber værdi for kunden.
  • Vi har medarbejdere med et højt fagligt niveau.

Kontakt os med henblik på et uforpligtende møde.