Øvrige erklæringer

Offentlige myndigheder samt selskaber og virksomheders interessenter kan stille krav om supplerende erklæringer fra revisor for at skabe yderligere troværdighed. Det gælder f.eks. i forbindelse med:

 • Oprettelse af lån
 • Modtagelse af offentlige tilskud
 • Selskabsretlige forhold, herunder
  • stiftelse af selskab
  • kapitalforhøjelse eller -nedsættelse
  • omstrukturering
 • Budgetter
 • Rekonstruktion
 • Forsikringsopgørelser
 • Etc.

Erklæringer og rapporter, som skal bruges af andre end virksomheden selv, skal afgives med sikkerhed.

Læs mere om vores processer vedrørende revision, review og regnskabsmæssig assistance i vores særskilte produktblade.

Hvorfor vælge Roesgaard & Partners?

Vi tilbyder desuden følgende ydelser:

 • Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
 • Regnskabsaflæggelse efter særlovgivning i øvrigt
 • Rådgivning om valg af relevant regnskabspraksis

Så kontakt os gerne med henblik på et uforpligtende møde.