Regnskab

Regnskabsregulering er for alle virksomhedstyper og størrelser i konstant udvikling, som præges af internationale tendenser.

Vi har et stort erfaringsgrundlag inden for regnskabsudarbejdelse. Gennem vores uddannelsesprogram sikrer vi, at vi er ajour med den seneste udvikling.

Som følge af vores kundebase har vi stor ekspertise med regnskaber for alle typer af selskaber. Det vil hovedsageligt sige:

  • Årsregnskaber
  • Koncernregnskaber
  • Perioderegnskaber
  • Åbningsbalancer
  • Tilskudsregnskaber
  • Øvrige regnskaber

Små og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse B og C skal aflevere regnskaber i en elektronisk version til Erhvervsstyrelsen på baggrund af en fysisk underskrevet PDF-version, hvilket vi kan assistere med, såfremt kunden ønsker dette.

Vi tilbyder desuden følgende ydelser:

  • Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
  • Regnskabsaflæggelse efter særlovgivning i øvrigt
  • Rådgivning om valg af relevant regnskabspraksis

Så kontakt os gerne med henblik på et uforpligtende møde.