Review

Personligt drevne virksomheder har ikke samme pligt til at offentliggøre regnskabet eller informere omkring udviklingen i virksomheden, som det er tilfældet for bl.a. selskaber. Mange personligt drevne virksomheder efterspørger vores ydelser i forbindelse med indlevering af selvangivelse og kontrol af regnskabet.

Vi tilbyder personligt drevne virksomheder en review erklæring, som tilfører yderligere troværdighed til regnskabet. Det sker hovedsageligt i forbindelse med følgende regnskaber:

  • Årsregnskaber
  • Indkomst- og formueopgørelse
  • Opgørelse af skattepligtig indkomst
  • Perioderegnskaber

Vi tilstræber os at sikre, at kunden gennem udførelse af review får tilført værdi, som kunden kan bruge fremadrettet. Det gør vi ved ikke kun at interessere os for standarder og lovmæssige krav, men ved at kombinere kravene til review med vores forretningsmæssige forståelse.

Hvorfor vælge Roesgaard & Partners?

  • Vi har et solidt erfaringsgrundlag.
  • Vi involverer os aktivt og holder en tæt dialog med kunden.
  • Vi har branchekendskab og skaber værdi for kunden.
  • Vi har medarbejdere med et højt fagligt niveau.

Kontakt os med henblik på et uforpligtende møde.