Skat

Skat er et kompliceret område, der er under konstant udvikling. Gennem vores efteruddannelsesprogram sikrer vi, at vi er ajour med den seneste udvikling.

Som følge af vores uafhængighed er vi ikke bundet op på en bestemt skatte- og momsafdeling, men samarbejder med dem, som vi mener, er bedst til at løse den pågældende skatteopgave.

Vi rådgiver og assisterer i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber og koncerner. I vores rådgivning vil vi typisk fungere som sparringspartner for kunden.

Vores skatterådgivning dækker bl.a.:

Selskabsskat:

 • Optimal udnyttelse af de forskellige skatteregler for selskaber
 • Afgrænsning af drifts- og etableringsomkostninger
 • Afskrivning og beskatning af goodwill, udviklingsomkostninger mv.
 • Afskrivning og beskatning af fast ejendom, driftsmidler mv.
 • Beskatning af aktie- og kursgevinster
 • Rekonstruktion af selskabskapital og kapitaltilførsel
 • Løn, personalegoder og incitamentsaflønning
 • Indhentelse af bindende svar fra SKAT
 • Udarbejdelse af selvangivelse med tilhørende specifikationer samt skatteberegning
 • Skattesager

Koncernbeskatning:

 • Holdingselskaber, sambeskatning og acontoskat
 • Fremførsel og udnyttelse af underskud
 • Transfer Pricing dokumentation

Skattefrie omstruktureringer:

 • Optimal selskabsstruktur og mulighed for skattefri udlodning af udbytte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Sammenlægning af selskaber ved skattefri fusion
 • Etablering af søsterselskaber ved skattefri spaltning
 • Etablering af datterselskaber ved skattefri tilførsel af aktiver
 • Etablering af holdingstruktur ved skattefri aktieombytning
 • Generationsskifte, herunder arv og gave

Vækstvirksomheder:

 • Vi kan vurdere de skattemæssige konsekvenser af de dispositioner og tiltag, der overvejes, når virksomheden ændrer sig.