Skat

Skat er et kompliceret område, der er under konstant udvikling. Vores specialisering sikrer, at vi er ajour med den seneste udvikling.

Roesgaard & Partners skatteafdeling tilbyder rådgivning om alle dele af dansk skatteret, moms og afgifter.

I samarbejde med vores øvrige afdelinger og eksterne samarbejdspartnere leverer vi en helhedsorienteret rådgivning i øjenhøjde og fungerer som sparringspartner for vore kunder.

Vi formidler vores viden om skatter og afgifter gennem nyhedsbreve, artikler, kurser, gå-hjem-møder og undervisning både internt og eksternt.

Vores skatterådgivning dækker bl.a.:

Selskabsskat:

 • Optimal udnyttelse af de forskellige skatteregler for selskaber
 • Afgrænsning af drifts- og etableringsomkostninger
 • Afskrivning og beskatning af goodwill, udviklingsomkostninger mv.
 • Afskrivning og beskatning af fast ejendom, driftsmidler mv.
 • Beskatning af aktie- og kursgevinster
 • Rekonstruktion af selskabskapital og kapitaltilførsel
 • Løn, personalegoder og incitamentsaflønning
 • Indhentelse af bindende svar fra SKAT
 • Udarbejdelse af selvangivelse med tilhørende specifikationer samt skatteberegning
 • Skattesager

Koncernbeskatning:

 • Holdingselskaber, sambeskatning og acontoskat
 • Fremførsel og udnyttelse af underskud
 • Transfer Pricing dokumentation

Skattefrie omstruktureringer:

 • Optimal selskabsstruktur og mulighed for skattefri udlodning af udbytte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Sammenlægning af selskaber ved skattefri fusion
 • Etablering af søsterselskaber ved skattefri spaltning
 • Etablering af datterselskaber ved skattefri tilførsel af aktiver
 • Etablering af holdingstruktur ved skattefri aktieombytning
 • Generationsskifte, herunder arv og gave

Vækstvirksomheder:

 • Vi kan vurdere de skattemæssige konsekvenser af de dispositioner og tiltag, der overvejes, når virksomheden ændrer sig.