Fradrag for vedligeholdelse af udlejningsejendomme

4. oktober 2016
Planlægning af istandsættelsesudgifter kan sikre fradrag Der er normalt fradrag for vedligeholdelse, men ikke for forbedringer, ved erhvervsmæssig udlejning af ejendomme. For nyerhvervede ejendomme gælder der særlige regler de første 3 år, hvor...