Ny revisionspåtegning – og nu på dansk!

19. januar 2017
Alle regnskaber for virksomheder med balancedag 31. december 2016 eller senere vil fremover blive forsynet med en ny revisionspåtegning.