Skattefrihed for dødsboer kan bruges ved generationsskifte

14. august 2019
Ældre erhvervsdrivende med formuer omkring 6 mio. kr. kan have betydelige fordele ved at udnytte reglerne om skattefrie dødsboer. Dette gælder ikke mindst for en række mindre og mellemstore udlejningsejendomme, der ikke kan overdrages skattefrit til...