Momsfradrag ved bespisning i fælleslokaler

21. juni 2019
Virksomheder kan have ret til momsfradrag ved mødebespisning i lejede fælleslokaler eller en fælles kantine.