Selskabsdokumenter skal opbevares i 5 år

18. maj 2020
Folketinget vedtog den 12. maj 2020 en ændring af selskabsloven, som indebærer, at et selskabs direktion skal opbevare selskabsdokumenter på betryggende vis i 5 år. Manglende opbevaring kan føre til tvangsopløsning.