Nyheder fra Roesgaard & Partners

Julegaver og julefrokoster i virksomheden

10. december 2018
Det er ikke kun julemanden, som kommer med gaver og spreder glæde til jul. Arbejdsgiverne kan også gøre det, så længe SKAT får sit.

RevisorPosten - 4. kvartal

6. december 2018

Har du styr på dine databehandleraftaler?

26. november 2018
Teknologi anvendes til elektronisk behandling af personoplysninger. De færreste af os tænker formentlig over den underliggende behandling, herunder f.eks. opbevaring eller overførsel af persondata.

Nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt igen

19. november 2018
De nye ejendomsvurderinger udskydes endnu en gang. Ejere af erhvervsejendomme vil dermed først modtage nye ejendomsvurderinger i 2021.

Databeskyttelse gennem design

12. november 2018
Databeskyttelse er en kontinuerlig proces. Er du færdig med at implementere den nye persondataforordning, herunder de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger? Nej, vel.

Studentermedhjælper og juridisk assistent søges

9. november 2018
Roesgaard & Partners søger i øjeblikket en studentermedhjælper og en juridisk assistent. Du kan læse om stillingerne under "Job og karriere".

Invitation til miniseminar om skat og moms

6. november 2018
Bogholdere og andre med ansvar for regnskab inviteres hermed til vores årlige miniseminar med fokus på de seneste nyheder og praktiske problemstillinger.

Betroet medarbejder svindler for 111 millioner kr.

5. november 2018
Svindlen var mulig, da en betroet medarbejder i Socialstyrelsen udnyttede, at hun havde muligheden for at overføre penge samt dække over det. Mange erhvervsvirksomheder har betroede medarbejdere, og selvom de aldrig kunne finde på at begå svindel,...

RevisorPosten - 3. kvartal

31. oktober 2018

Roesgaard sponsorerer Inspire-prisen

30. oktober 2018
Inspire-prisen hylder en person, virksomhed eller organisation, som har bidraget særlig positivt til det lokale erhvervsliv.

Skattefri overdragelse af næringsejendomme

28. oktober 2018
En handelsvirksomhed med fast ejendom kan efter omstændighederne deles op i flere firmaer, som hver for sig kan overdrages til børn m.fl. med skattemæssig succession.

Roesgaard & Partners har været på inspirationstur i Kina

15. oktober 2018
Roesgaard & Partners har stærke ambitioner om at være med helt fremme i viden om digitale muligheder, ikke kun for at sikre den bedste rådgivning af vores kunder men også for at effektivisere vores interne processer.

Invitation til inspirationsmøde om IT-sikkerhed og persondataforordningen

10. oktober 2018
Alle virksomheder skal afholde awareness-træning i persondata for deres medarbejdere. Kom og få inspiration hertil!

Investeringer i solceller kan ikke bruges til generationsskifte

7. oktober 2018
Ved et generationsskifte er det muligt at overdrage selskaber til næste generation med skattemæssig succession og dermed udskyde skatten ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke selskaber, der har karakter af pengetanke.

Aktiesparekonto

30. september 2018
Efter et langt tilløb har regeringen stillet forslag om at indføre en aktiesparekonto med en lempeligere beskatning. Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier.

Revisorer søges

28. september 2018
Roesgaard & Partners søger lige nu revisorer. Har du som person et ambitiøst mindset, og har du lyst til at prøve kræfter hos Jyllands hurtigst vækstende revisions- og rådgivningshus? Så er det måske netop dig, vi leder efter.

Cyberangreb - Hvad koster det?

4. juni 2018
Selvom frygten for cyberangreb er stigende, er det de færreste virksomheder, hvor ledelsen selv har et konkret overblik over risikoen og de mulige tab.

Projekttilskud - også en mulighed for din virksomhed

14. maj 2018
Det er blevet lettere at få et hurtigt overblik over mulighederne for tilskud til små og mellemstore virksomheder med hjemmesider som f.eks. www.teknologiudvikling.dk eller Erhvervsstyrelsens officielle tilskudshjemmeside www.startvaekst.virk.dk.

Arbejder du strategisk med dine patenter?

25. april 2018
Ved at arbejde strategisk med udvikling, opkøb og udnyttelse af patenter kan din virksomhed opnå konkurrencemæssige fordele.

Er din virksomhed klar til den nye persondataforordning?

5. april 2018
Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Lovgivningen kommer til at påvirke alle virksomheder og dermed også din.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

28. marts 2018
Det er spørgsmålet, når man er medejer af en virksomhed, organiseret som P/S, K/S eller I/S.

Splitleasing kan medføre, at medarbejderen bliver beskattet af fri bil

22. marts 2018
Overholder din virksomhed reglerne ved almindelig udbetaling af kørselsgodtgørelse, og kan din splitleasingaftale accepteres af SKAT?

Der sker alligevel lidt på skatteområdet

15. marts 2018
Få her en kort beskrivelse af de væsentligste skatteinitiativer.

Hvad omfatter et moms- og skattetjek – og er det noget for dig?

7. marts 2018
Vi er klar til at varetage dit moms- og skattetjek, der kan tilkøbes for indkomståret 2017.

Husk indbetaling af acontoskat senest 20. marts 2018

28. februar 2018
Hvorvidt det kan betale sig at indbetale mere eller mindre end de pålagte acontoskatterater, kræver en individuel vurdering af selskabets forhold såsom indkomst, likviditet og rentevilkår for ind- eller udlån.

Handel med ejendomme via selskaber kan give fordele for både køber og sælger

23. februar 2018
Det kan virke enkelt at handle aktier eller anparter i selskaber med ejendomme frem for at købe ejendommene direkte. Der er dog væsentlige forhold, der skal iagttages, og køber skal bl.a. være opmærksom på, at man ”arver” selskabets sygdomme i form...

Personalegoder

2. februar 2018
Der findes flere muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Af vigtige faktorer kan bl.a. nævnes anerkendelse, fællesskab, karriere- og uddannelsesmuligheder, tryghed og aflønning, men også personalegoder kan...

Satser og beløbsgrænser 2017/18

2. februar 2018
Her finder du oversigter, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne for 2017/18.

Skal særlige poster i regnskabet oplyses særskilt?

29. januar 2018
Svaret på ovenstående spørgsmål er ja! Selskaber i regnskabsklasse B og C skal i en note oplyse om arten og størrelsen af indtægts- og omkostningsposter, som er særlige efter årsregnskabslovens regler.

Fortsat vækst begynder med vækstambitioner og -mål på ledelsesniveau

18. januar 2018
I familieejede virksomheder måles succes over lang tid. Udfordringen med det lange perspektiv kan være, at ejerlederen bliver ramt af det såkaldte BMW-syndrom.

Ny lov om formuefordeling giver virksomheden bedre mulighed for at overleve

15. januar 2018
Lovændringen åbner nye muligheder for, at ægtefæller kan etablere en formueordning, som er målrettet netop deres økonomiske situation.

Velkommen til robotterne

5. januar 2018
Hvordan kommer du i gang med robotics og får softwarerobotter til at varetage dit rutinearbejde?

Bindende svar fra SKAT er igen bindende!

4. januar 2018

Muligheden for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu en realitet

3. januar 2018
Efter flere års tilløb fik regeringen i 2017 vedtaget en mulighed for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter. Dette vil lette afgiftsbetalingen ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fremadrettet.

Glædelig jul og godt nytår

20. december 2017
40 små og store børn tager ikke fejl - julemanden findes. Hos Roesgaard & Partners giver vi igen i år en blank påtegning på dette.

Overdragelse af familieformue til børnene

12. december 2017
Skal der betales gaveafgift på 7% nu eller boafgift på 15% senere?

Har din virksomhed likviditet til at indbetale feriepengeforpligtelserne pr. 31. august 2020?

7. december 2017
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov ændres principperne for optjening og afholdelse.

Særlige regler for julegaver og julefrokoster

3. december 2017
For at undgå beskatning skal virksomhederne og medarbejderne være opmærksomme på særlige gaveregler og bagatelgrænser.

Flemming Nymann indtræder som ny partner

27. november 2017
Vi glæder os over at kunne udvide partnerkredsen med Flemming Nymann, der har været en del af holdet siden 2014.

Vækstvirksomheder

23. november 2017
Med de nye erhvervs- og iværksætterinitiativer bliver det endnu vigtigere at kunne identificere vækstvirksomheder og turde investere i dem.

Udvidelse af partnerkredsen

17. november 2017
Vi glæder os over, at Flemming Nymann nu også er en del af partnerkredsen, og ser frem til at markere anledningen.

Erhvervs- og iværksætterinitiativerne

14. november 2017
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Læs her, om tiltagene er relevante for dig.

De ærlige virksomheder kan fra januar købe særligt moms- og skattetjek hos en revisor

7. november 2017
SKATs egne tal viser, at ti procent af virksomhederne bevidst snyder, og tilbuddet om frivillig kontrol vil nok kun omvende et fåtal. Så medmindre SKAT forøger kontrolindsatsen, vil virksomhederne trygt kunne fortsætte med at snyde.

Husk at indbetale acontoskat senest den 20. november 2017

2. november 2017
Fristen for den anden ordinære acontoskattebetaling nærmer sig, og det er derfor en god idé at foretage eventuelle rettelser og indbetaling inden den 20. november.

Hvad sker der med din formue ved skilsmisse og død?

19. oktober 2017
Som erhvervsdrivende kan din formue typisk opdeles i private midler, midler bundet i virksomheden og pensionsmidler.

Miniseminar om skat og moms

13. oktober 2017
Vi vil gerne invitere bogholdere og andre med ansvar for regnskab til vores årlige miniseminar med fokus på de seneste nyheder og praktiske problemstillinger.

Virksomheder bør forholde sig til de nye regler om persondatabeskyttelse

10. oktober 2017
Alle virksomheder, der har ansatte eller gemmer personlige oplysninger om kunder, bliver berørt af de nye EU-regler, der træder i kraft 25. maj næste år.

Vækst gennem ”disruption-investeringer”

25. september 2017
Arbejder din virksomhed strategisk med disruption?

Nu kan større ejendomskoncerner generationsskiftes billigt

19. september 2017
Har dit selskab ejendomme opført med henblik på salg - og har børnene fortjent en økonomisk gulerod?

Aktiesparekonto og lempelse af beskatning af aktieindkomst

12. september 2017
Regeringen har planer om at indføre en aktiesparekonto efter svensk forbillede, samtidig med at beskatningen af aktieindkomst lempes. Som oftest ligger djævlen begravet i detaljen, og aktiesparekontoen kan hurtigt vise sig at blive en svær størrelse.

Regeringens skatteudspil

6. september 2017
Regeringen har fremlagt forskellige skatteudspil. Hvis forslagene vedtages, vil der ske lettelser af såvel person- som selskabsskatter. Følgende forslag kunne være relevante for mange af vores kunder.

Er du under uddannelse til finansøkonom eller financial controller?

22. august 2017
Er du under uddannelse til finansøkonom eller financial controller? Er du samtidig klar til udfordringer i et ambitiøst og vækstende revisions- og rådgivningshus? Så begynder din fremtid hos Roesgaard & Partners fra januar 2018.

Er du klar til nye udfordringer i et ambitiøst og vækstende revisions- og rådgivningshus?

17. august 2017
Roesgaard & Partners er inde i en rivende udvikling, og lige nu søger vi dygtige og ambitiøse kollegaer med erfaring til vores kontor i Horsens.

Cyberkriminalitet er blevet en del af hverdagen for danske virksomheder

15. august 2017
Også mindre virksomheder er i farezonen, når det gælder it-kriminalitet, hvor firmaer bliver hacket og måske vælger at betale for at få deres data tilbage.

Roesgaard & Partners deler de gule værdier

29. juni 2017
Det handler om hårdt arbejde, ydmyghed og sammenhold, for vi skaber kun resultater sammen. Roesgaard & Partners har – ligesom AC Horsens – brug for en vinderkultur, og det må gerne være gennem en dagligdag med glæde.

Optimér værdien af din virksomhed

28. juni 2017
- med en salgsmodningsproces

Beskatning af investering i passive investeringsfonde ETF

21. juni 2017
Brug af ETF´er kan sænke investors løbende omkostninger, men investor skal være opmærksom på skatten.

Potentialevurdering

15. juni 2017
Få vurderet forbedringspotentialet – og overhal konkurrenterne

Anskaffelse af nyt ERP-system

6. juni 2017
Står I overfor at skulle anskaffe et nyt ERP-system, har Roesgaard Consulting stærke kompetencer og stor erfaring med struktureret projektforløb, herunder identifikation og definition af jeres forretningsmæssige krav til et nyt system samt...

Ses vi på stadion?

31. maj 2017
Som sponsor i AC Horsens støtter Roesgaard & Partners initiativet til at bakke holdet op på stadion.

Registrering af selskabers reelle ejere

22. maj 2017
Inden den 1. december 2017 skal selskabers reelle ejere registreres. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om de reelle ejerforhold i danske selskaber og samtidig modvirke hvidvaskning.

Det nye ejendomsvurderingssystem

16. maj 2017
Et bredt politisk flertal er enige om at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem, der bl.a. sikrer en tilbagebetalingsordning, så de boligejere, der siden 2011 har betalt skat af en for høj vurdering, får pengene tilbagebetalt.

Indbetaling på etablerings- eller iværksætterkonto

8. maj 2017
Etablerings- og iværksætterkonto er en skattefinansieret opsparingsmulighed for kommende iværksættere, der f.eks. har planer om at etablere en personlig virksomhed eller købe aktier/anparter i et unoteret selskab.

Pengetanke

3. maj 2017
Der ligger formuer i en række holdingselskaber, da næsten alle driftsselskaber ejes via et holdingselskab. I holdingselskabet opspares overskuddet, som løbende udloddes, eller provenuet ved salg af driftsselskabet. Et selskab kategoriseres som en...

Har du forsikret virksomhedens væsentligste aktiv – nøglemedarbejderne?

26. april 2017
De fleste virksomheder har tegnet en all risk forsikring af virksomheden ved f.eks. brand. Denne forsikring dækker dog ikke nøglemedarbejdernes sygdom eller dødsfald. Mister du som leder eller nøglemedarbejder arbejdsevnen, eller indtræder der...

Opnå den fulde pris ved et virksomhedssalg

18. april 2017
Værdiansættelse af virksomheder er i sin grundlæggende form ikke en eksakt videnskab. I sidste ende er den korrekte værdi af en virksomhed den værdi, en køber er villig til at betale. Her spiller værdiansættelsen naturligt en afgørende rolle, idet...

Lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

5. april 2017
Efter at lovforslaget har været i høring, er det nu fremsat uden væsentlige ændringer. Forslaget er en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Lovforslaget er...

Er der nok ledere på dit hold til at tage over, hvis du bliver skadet eller på anden måde ukampdygtig?

30. marts 2017
Virksomheder kan ligesom sportshold miste konkurrencekraften, hvis nogle få nøglespillere bliver skadet eller på anden måde ukampdygtige.

Så røg eksportmomsordningen

28. marts 2017
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF har den 22. marts 2017 indgået Nordsøaftalen, som skal sikre, at de resterende ressourcer i Nordsøen hentes op.

Sikrer selskabsstrukturen en effektiv risikoafdækning, hvis et af koncernens selskaber bliver nødlidende?

24. marts 2017
Mange selskabsejere etablerer holdingselskaber, så de har mulighed for at opsamle overskud heri. Herved kan de adskille en del af formuen fra driftsselskaberne, hvor risikoen typisk er større.

Transport 2017

22. marts 2017

Undgå ubehagelige overraskelser med mellemregninger

17. marts 2017
Kuratorer, SKAT, Erhvervsstyrelsen og politiet har fokus på mellemregninger. Det kan derfor give væsentlige overraskelser, hvis de ikke er håndteret korrekt.

IT-tjek - Har du råd til at lade være?

16. marts 2017

Husk indbetaling af acontoskat senest 20. marts 2017

7. marts 2017
Der findes to typer acontoskat. Dels ordinær acontoskat, der beregnes af SKAT. Dels en frivillig acontoskat, som selskabet selv kan justere opad, efterhånden som indkomsten realiseres i årets løb.

Husk at give gaver i god tid

28. februar 2017
Nogle gange kan det godt betale sig at tænke på skatten for helt almindelige skatteydere ved at give gaver til næste generation. Det viser en sag fra Vestre Landsret, hvor en mand fik elimineret skatten af en større ejendomsavance ved at give...

Fra globale til regionale forretningsmodeller

22. februar 2017
Flere virksomheder overvejer at tilpasse sine globale forretningsmodeller til mere regionale forretningsmodeller med produktion og arbejdspladser i flere regioner. Derfor kan det være relevant at skitsere forskelle på salgs- og...

Generationsskifte af din virksomhed i levende live

14. februar 2017
Regeringens lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften er sendt i høring. Læs her, om det har skattemæssige konsekvenser for dig.

Hvornår har bestyrelsen sidst brændt virksomheden af?

8. februar 2017
En praktisk indfaldsvinkel til at vurdere virksomhedens forsikringer er at drøfte behovet med udgangspunkt i den værst tænkelige skade – for eksempel en større brand.

Øget regnskabskontrol kan medføre konsekvenser ved forbehold i påtegningen

1. februar 2017
Det har altid været ledelsens pligt og ansvar at aflægge et retvisende regnskab, mens revisor har haft til opgave at kontrollere regnskabet og gøre opmærksom på bl.a. uenigheder med ledelsen i sin påtegning. Vi har i løbet af det seneste år set...

Acontoskat for selskaber

26. januar 2017
1. februar 2017 er fristen for selskabers indberetning og betaling af resterende frivillig acontoskat for indkomståret 2016.

Kravet om revisionsprotokol er ophævet – eller er det?

25. januar 2017
Det formelle krav om at udarbejde revisionsprotokollater blev ophævet tidligere på året. Men er der reelt tale om en lempelse, eller vil det stadig være nødvendigt at udarbejde protokollater?

Ny revisionspåtegning – og nu på dansk!

19. januar 2017
Alle regnskaber for virksomheder med balancedag 31. december 2016 eller senere vil fremover blive forsynet med en ny revisionspåtegning.

Har du som bestyrelsesmedlem styr på økonomien i din andelsboligforening, eller har du spørgsmål hertil?

16. januar 2017
Som bestyrelsesmedlem i en privat andelsboligforening skal man forholde sig til mange forskellige ting – ikke mindst bliver man jævnligt stillet overfor at skulle tage beslutninger, der kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser, såvel for...

Hvad kan virksomhederne bruge negative renter til?

13. januar 2017
Det er nye tider, når virksomhederne skal betale for at have penge stående i banken – hvorimod virksomhederne endnu ikke får betaling for at låne penge.

Kautionerer du for dit selskab, kan der være mulighed for at spare skat

10. januar 2017
Modtager du betaling for at kautionere for dit selskab, vil en løbende udbetaling og beskatning af kautionspræmie ofte blive underlagt en lavere beskatning end løn.

Nye regler om lovlige og ulovlige aktionærlån

6. januar 2017
Der er med de nye regler sket en lempelse for aktionærer, der ikke tilhører hovedaktionærkredsen. Fra 1. januar 2017 bliver aktionærlån tilladt under visse betingelser. Tilsvarende bliver det muligt at lovliggøre gamle ulovlige aktionærlån for denne...

Er din erhvervsvirksomhed forsikret mod storm og stormflod?

4. januar 2017
Det forventes, at dele af landet rammes af en af de værste stormfloder inden for de sidste 100 år – med vindstød af stormstyrke. Skader efter storm vil typisk være dækket, men der kan være opstillet særlige betingelser herfor, ligesom dækningen...

Flere kræfter

22. december 2016
Vi styrker kompetencen inden for rådgivning om finansiering og kapitalfremskaffelse

Stop for fysiske personers investeringer i K/S-andele med henblik på skattereduktion

20. december 2016

Jul hos R&P

19. december 2016

Skab overblik over din forretning - med Microsoft Power BI

16. december 2016

Fravalg af revision

14. december 2016
For mindre virksomheder kan det være relevant at fravælge revision. Fravalget kan kun foretages fremadrettet, og der er en række forhold, der bør overvejes forinden – læs mere om reglerne her.

Nye krav til gældsposter i selskabets årsrapport

7. december 2016
Husk af få aftalegrundlaget på plads inden 31. december 2016

Selvstændige bagud med pension

1. december 2016
Som selvstændig med svingende indtægter er det vigtigt at få styr på pensionen. Læs her, hvad du kan gøre, hvis du er kommet bagud med din pensionsopsparing.

Pas på med alt for meget jul

29. november 2016
Gavmildhed er for de fleste en fast bestanddel af julen, men selvom SKAT på mange områder har en lempelig praksis, har gavmildheden også her sine grænser.

Der er østjysk lokalbrag, når AC Horsens møder AGF i dag

25. november 2016

Finansiering af din virksomhed

24. november 2016
Hvis bankerne siger nej til finansiering af små og mellemstore virksomheder, er det mest brugte alternativ at låne af familie og venner.

Er begrænsning af fradragsretten for lønomkostninger på vej?

17. november 2016
Virksomheder kan som hovedregel fratrække almindelige lønudgifter til ansatte. For nylig har to domme dog fastslået, at SKAT i princippet er berettiget til at nægte fradrag for lønudgifter til ansatte, som i en periode beskæftiger sig med opgaver,...

Lejlighedsvis biludlejning, f.eks. gennem GoMore

15. november 2016
SKAT har udsendt udkast til styresignal, som beskriver de skatte- og momsmæssige forhold ved lejlighedsvis biludlejning. Læs her om opgørelse af den personlige indkomst fra lejlighedsvis biludlejning, og om det har momsmæssige konsekvenser for dig.

Regeringsudspillet ”Tryghed for boligejerne” efter 2020

1. november 2016
Da der er tale om et regeringsudspil, må der påregnes ændringer, inden de endelige lovforslag foreligger. Læs her om de væsentligste elementer i udspillet.

Fradrag for vedligeholdelse af udlejningsejendomme

4. oktober 2016
Planlægning af istandsættelsesudgifter kan sikre fradrag Der er normalt fradrag for vedligeholdelse, men ikke for forbedringer, ved erhvervsmæssig udlejning af ejendomme. For nyerhvervede ejendomme gælder der særlige regler de første 3 år, hvor...

Hvad betyder den nye årsregnskabslov for ejendomsselskaber?

30. september 2016
Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som medfører væsentlige ændringer til årsrapporterne for ejendomsselskaber. Ændringerne får betydning for regnskabsår, der begynder efter 1. januar 2016 og senere. Kravet om investering som...

Det handler om penge…

20. september 2016
Roesgaard & Partners har besluttet at støtte op om tegningen af nye aktier i AC Horsens. Tidligere på året deltog vi i tegningen af nye aktier i Horsens & Friends A/S.

Regeringens 2025-plan – Erhvervslivet i Danmark investerer for lidt

15. september 2016
Regeringens 2025-plan indeholder skatte- og afgiftsmæssige lempelser, som bl.a. har til hensigt at øge erhvervsinvesteringerne og produktiviteten i Danmark, hvor der investeres for lidt. Få her et indblik i, hvilke planer regeringen har for at øge...

Regeringens 2025-plan – Nedsættelse af personbeskatningen

13. september 2016
Regeringens 2025-plan indeholder skatte- og afgiftsmæssige lempelser. Her kan du læse, hvad det kan komme til at betyde for dig personligt. Da der er tale om en plan, må der påregnes ændringer, inden de endelige lovforslag foreligger.

Nyhedsbrev maj/juni 2016

7. juni 2016

Nyhedsbrev april 2016

29. april 2016

Nyhedsbrev marts 2016

1. april 2016

Nyhedsbrev februar 2016

7. marts 2016

Nyhedsbrev januar 2016

19. januar 2016

Roesgaard & Partners kalenderen 2016

12. januar 2016

Nyhedsbrev december 2015

18. december 2015

Nyhedsbrev november 2015

27. november 2015

Nyhedsbrev oktober 2015

28. oktober 2015

Nyhedsbrev september 2015

13. oktober 2015

Nyhedsbrev juli/august 2015

13. august 2015

Nyhedsbrev maj/juni 2015

11. juni 2015

Nyhedsbrev marts/april 2015

22. april 2015

Nyhedsbrev februar 2015

4. marts 2015

Nyhedsbrev januar 2015

13. februar 2015

Nyhedsbrev december 2014

16. januar 2015

Kvalitetskontrol af R&P

6. januar 2015

Nyhedsbrev november 2014

8. december 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014

4. november 2014

Nyhedsbrev September 2014

6. oktober 2014

Lovindgreb - Virksomhedsskatteordningen

12. september 2014

Nyhedsbrev August 2014

15. august 2014

Virksomhedsskatteordningen

13. juni 2014

Nyhedsbrev Maj 2014

6. juni 2014

Invitation til seminar

12. maj 2014

Vækstpakke 2014

12. maj 2014

Nyhedsbrev - april 2014

8. april 2014

Nyhedsbrev - marts 2014

19. marts 2014

Nyhedsbrev - februar 2014

3. februar 2014

Nyhedsbrev - januar 2014

8. januar 2014

Nyhedsbrev december 2013

20. december 2013

Nyhedsbrev - november 2013

20. december 2013

Tak for opmærksomheden

28. august 2013

Reception

13. august 2013

Samvirkende Revisorer skifter navn

29. juli 2013