Nyheder

 

Hjemmearbejdspladser efter Coronakrisen

1. juli 2020
Arbejdsgivere ser i højere grad muligheder i at tillade hjemmearbejdspladser, men hvad bør du være opmærksom på i forhold til sikkerhed, og hvor kan der opstå fejl i håndteringen af persondata, når der ikke arbejdes under virksomhedens tag?

Webinar: Status på bygge- og ejendomsbranchen efter COVID-19

23. juni 2020
Se eller gense vores webinar "Status på bygge- og ejendoms-branchen efter COVID-19".

Mulighed for ekstra skattefradrag for udviklingsomkostninger

19. juni 2020
En ny politisk aftale vil forhøje fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter til 130% i 2020-21. Det betyder, at der kan opnås ekstra skattefradrag ud over almindelige fradrag for bl.a. løn, husleje og afskrivning af driftsmidler, der anvendes til...

Fradrag for tab på debitorer

15. juni 2020
Tab på debitorer kan fradrages både skattemæssigt og momsmæssigt – hvis ellers betingelserne er opfyldt.

Enighed om gradvis udfasning af lønkompensationsordningen

12. juni 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 nået til enighed om gradvist at udfase den midlertidige lønkompensationsordning.

Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser

11. juni 2020
Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en lov, som udskyder betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms og midlertidigt lemper reglerne for udenlandsdanskere, udstationerede samt personer under forskerskatteordningen.

Forlængelse af kompensationsordninger

9. juni 2020
Der er nu åbnet for ansøgning.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

5. juni 2020
Fra 1. januar 2021 kan virksomhedsordningen ikke anvendes ved udlejning af boliger til nærtstående. Ud over en skærpet beskatning af den løbende drift, skal ejendommen udtages af ordningen. Dette kan medføre en væsentlig beskatning, hvis der er...

RevisorPosten - 2. kvartal

4. juni 2020

Webinar: Håndtering af Corona-krisen

2. juni 2020

Selskabsdokumenter skal opbevares i 5 år

18. maj 2020
Folketinget vedtog den 12. maj 2020 en ændring af selskabsloven, som indebærer, at et selskabs direktion skal opbevare selskabsdokumenter på betryggende vis i 5 år. Manglende opbevaring kan føre til tvangsopløsning.

Overvejer du også i en krisetid at styrke din virksomhed gennem strategiske opkøb og frasalg?

11. maj 2020

Nye regler på vej for generationsskifte af ejendomme

7. maj 2020
+/-15%-reglen ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående personer foreslås nu ændret. Samtidig lægger Skattestyrelsen op til en væsentlig stramning af den hidtidige praksis. Det kan gøre det relevant at overveje et hurtigt generationsskifte.

Skal virksomheder ændre dækning som følge af corona?

6. maj 2020
Når skaden er sket, bør ledelsen overveje, om erfaringerne giver anledning til at ændre på virksomhedens forsikringer og håndteringen af risici i øvrigt.

Ansøgning om rentefrit lån

5. maj 2020

Oversigt over støtteordninger

5. maj 2020
Få et overflik over regeringens væsentligste initiativer og hjælpepakker.

Ny lov om rentefri lån, fremrykket skattekredit og forlængede betalingsfrister

5. maj 2020
For at styrke virksomhedernes likviditet har Folketinget vedtaget en ny lov, som bl.a. giver mulighed for at få indbetalt moms og lønsumsafgift tilbagebetalt som et rentefrit lån og få fremrykket udbetaling af skattekreditter. Vi giver et overblik...

Det er nu billigere at have ”sommerfirmabil”

29. april 2020
Ændret praksis om beskatning af fri bil betyder, at det bliver nemmere at undgå beskatning af en ”sommerfirmabil” i vinterhalvåret. Skatteydere, der har betalt for meget i skat af firmabilen, kan få tilbagebetalt skat fra og med indkomståret 2010.

UPDATE: Hjælpepakker udvides

20. april 2020
Folketinget indgik i weekenden en aftale om at udvide/forlænge eksisterende hjælpepakker.

Budget og budgetopfølgning/rapportering

16. april 2020
Kan arbejdet med budget og budgetopfølgning i din virksomhed forbedres?

Kompensation for faste udgifter - opsummering

14. april 2020

Hvorfor må medarbejderne ikke arbejde, når de bliver hjemsendt med lønkompensation?

7. april 2020

Vejledning til at søge om kompensation for selvstændige som følge af COVID-19

6. april 2020

Godtgørelse af energiafgifter kan sikre likviditet

31. marts 2020
Mange virksomheder har behov for likviditet i den periode, vi er i nu, men forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter kan være med til at forbedre likviditeten.

Lønkompensationspakken forbedres

31. marts 2020
Det er nu aftalt at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere, der hjemsendes under corona-krisen. Med den nye aftale øges det maksimale støtteniveau til 30.000 kr. pr. måned for hver hjemsendt...

Arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

30. marts 2020
For at hjælpe virksomheder til hurtigere at kunne tilpasse sig og undgå afskedigelser som følge af COVID-19, har regeringen gjort ordningen om arbejdsfordeling mere fleksibel.

Webinar: Indberetning af løn

26. marts 2020
I dette webinar guider Michael Mortensen dig I, hvordan du indberetter løn for de ansatte, du søger kompensation for som følge af Covid-19.

Kan rekonstruktion være løsningen?

26. marts 2020
Konkurslovens rekonstruktionsregler kan være med til at afbøde de udfordringer, som særligt likviditets-udfordrede virksomheder oplever som følge af COVID-19.

Udvidet ret til sygedagpenge ved coronavirus

24. marts 2020
Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende har nu en udvidet ret til sygedagpenge, når sygefraværet skyldes coronavirus.

Webinar: Få styr på din virksomheds kontrakter

20. marts 2020
Vores partner, Peter Nordentoft gennemgår, hvad du som virksomhedsejer bør være opmærksom på i forbindelse med din virksomheds kontrakter under Corona-perioden. Dette afhænger bl.a. af, om der foreligger force majeure.

Webinar: Tilpasning af arbejdsstyrken

20. marts 2020
Frederikke Schlitterlau, cand.merc.jur, gennemgår i dette webinar, hvad du som virksomhedsejer skal være opmærksom på, hvis du vælger enten at hjemsende, kræve ferieafholdelse, gøre brug af en arbejdsfordeling eller opsige dine medarbejdere. Hun...

Webinar: Lønkompensation og sygedagpenge refusion

20. marts 2020
Frederikke Schlitterlau, cand.merc.jur, belyser de krav, der er gældende for den nye lønkompensation, også kaldet trepartsaftalen samt reglerne for sygedagpenge refusion under Corona-perioden. Hun gennemgår, hvor meget kompensation du kan få for den...

Webinar: Beredskabsplan for hjemmearbejde

20. marts 2020
Frederikke Schlitterlau, cand.merc.jur, gennemgår i dette webinar en række tiltag og gode råd, som du bør overveje, for at bevare overblikket og en god arbejdsmoral blandt dine medarbejdere, i denne Corona-tid. Frederikke gennemgår også, hvad du som...

Webinar: Udskydelse af betalingsfrister

20. marts 2020
Vores partner, Michael Mortensen gennemgår, hvad du som virksomhedsejer skal være opmærksom på i forbindelse med udskydelse af betalingsfrister og indberetningsfrister for moms, A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag.

Webinar: Kompensation for faste udgifter

20. marts 2020
Vores partner, Michael Mortensen gennemgår kompensations-reglerne for faste udgifter. Han kommer bl.a. ind på, hvem der er omfattet af reglerne, hvor meget du kan få i kompensation, hvilken periode det gælder samt hvilke omkostninger der er omfattet...

Lønkompensationsordning for coronaramte virksomheder

20. marts 2020
Vilkårene for lønkompensationsordningen til coronaramte virksomheder er nu ved at være på plads. Vi giver et overblik over betingelserne, for at du kan bruge ordningen.

Webinar: Kompensation af arrangører

20. marts 2020
Michael Mortensen gennemgår kompensationsordningen til arrangører i forbindelse med Covid-19. Han gennemgår bl.a. hvem der er omfattet af ordningen, hvad man kan få kompensation for, samt en række krav og begrænsninger.

Webinar: Cybersikkerhed i forbindelse med hjemmearbejde

20. marts 2020
Hvad skal du som arbejdsgiver have styr i forbindelse med hjemmearbejde? Michael Mortensen gennemgår i dette webinar cybersikkerhed, hvor han bl.a. kommer ind på phishing og deep fake.

Webinar: Håndtering af de forretningsmæssige følger og konsekvenser af covid-19

20. marts 2020
Poul Erik Nielsen gennemgår, hvordan du som virksomhedsejer håndterer de forretningsmæssige følger og konsekvenser af Covid-19.

Erhvervslejemål omfattet af midlertidigt forbud

20. marts 2020
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. samt en midlertidig lukning af storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv.

Nyt om hjælp til selvstændige og coronaramte virksomheder

20. marts 2020
Et samlet Folketing har præsenteret en hjælpepakke til landets selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

RevisorPosten - 1. kvartal

19. marts 2020

Beredskabsplan

19. marts 2020

Hjælpepakke til selvstændige og trængte virksomheder

18. marts 2020
Regeringen har i dag fremsat en hjælpepakke til selvstændige og virksomheder i de brancher, som er særligt hårdt ramt af Corona-krisen.

Cybersikkerhed ved hjemmearbejde

18. marts 2020
Cyberkriminelle udnytter, at en lang række af virksomhedernes kontroller og procedurer ikke følges som sædvanligt ved hjemmearbejde.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Så husk at ændre din forskudsopgørelse for 2020 senest i dag kl. 16

18. marts 2020
På fredag forfalder B-skatteraten for marts for selvstændigt erhvervsdrivende, og i den forbindelse har Skattestyrelsen åbnet et vindue for, at forskudsopgørelsen for 2020 kan ændres i dag indtil kl. 16 på www.skat.dk. Der vil således ikke blive...

Er du klar til en Corona-snak med banken?

17. marts 2020

Husk at nulstille betaling af acontoskat i dag eller senest 20. marts

17. marts 2020
Hvis I forventer, at den nuværende nedlukning af Danmark vil påvirke jeres resultat for 2020, er der mulighed for enten at udskyde acontoskatten eller undlade at betale denne.

Ny skatte- og momskredit til virksomheder

16. marts 2020
Ny Corona-hjælpepakke: For at styrke virksomhedernes likviditet foreslår regeringen at forlænge fristen for virksomheders indbetaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Trepartsaftalen

16. marts 2020
Som det nok er mange bekendt, har regeringen og arbejdsmarkedets parter i weekenden indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning.

Initiativer til at afbøde negative økonomiske konsekvenser af Corona

13. marts 2020
Dansk Erhverv og Regeringen har offentliggjort en række initiativer som hjælp for dansk økonomi. Læs om initiativerne her.

Revisorerne er løbet tør for tavshedspligt

10. marts 2020
Revisorerne er blevet pålagt at anmelde overtrædelser af hvidvaskloven – endda uden at måtte fortælle kunderne om indberetningen. Det kan være overtrædelse af kontantforbuddet eller ulovlige aktionærlån. Antallet af indberetninger er steget kraftigt...

Generationsskifte efter 1. januar 2020 med særligt fokus på kapitalfonde

25. februar 2020
Folketinget har rullet lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder tilbage til de oprindelige 15% (2015-niveauet) mod 6% i 2019.

Nye omvurderinger på vej

19. februar 2020
Mens vi venter på de nye ejendomsvurderinger, udsender Skatteforvaltningen nu nye omvurderinger pr. 1. oktober 2019. Der kan klages over omvurderingerne frem til den 1. juli 2020.

Næsten gratis grøn firmabil i 2020

11. februar 2020
Man bør nok tænke sig om to gange, før man køber en næsten gratis grøn firmabil i 2020.

Roesgaard & Partners henter ny partner til juridisk afdeling

17. januar 2020

Sidste udkald for at undgå skærpet beskatning af hovedaktionærer

15. januar 2020
En skærpet beskatning ved salg af hovedaktionæraktier vil ramme ældre hovedaktionærer samt børn og børnebørn, der har overtaget aktier ved skattemæssig succession.

Moms af gamle bygninger kan kræves retur

14. januar 2020
Virksomheder, der har købt eller solgt gamle bygninger til nedrivning med moms, kan nu søge om tilbagebetaling af momsen.

Nye skatteregler for sælgerpantebreve

9. januar 2020
Med en ny lov kan beskatningen ved salg af erhvervsejendomme udskydes, hvor køberen udsteder et sælgerpantebrev.

Satser og beløbsgrænser 2019/20

9. januar 2020

Roesgaard & Partners kalenderen 2020

8. januar 2020

Gode skatteråd inden nytår

18. december 2019
Inden årsskiftet bør du overveje, om der er noget, du kan gøre i 2019 for at undgå at betale for meget i skat. Få her et overblik over gode skatteråd, som du kan drage fordel af.

Leasing som finansiering

17. december 2019
Det er fortsat populært at lease – og det kan være alt fra rullende materiel til maskiner og ejendomme mv.

Ulovlige aktionærlån skal indberettes til SØIK

9. december 2019
Erhvervsstyrelsen anser etablering af ulovlige aktionærlån for at være en strafbar lovovertrædelse. Revisor skal derfor ikke kun omtale de ulovlige lån i påtegningen, men nu også indberette dem til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og...

Nye regler om udtagningsmoms

6. december 2019
De nye regler om udtagningsmoms kan gøre det dyrt at udleje nye bygninger, der er opført med henblik på salg. I andre sammenhænge kan det til gengæld blive billigere at udtage varer og ydelser af en moms-pligtig virksomhed til privat brug eller til...

Få klarhed over de nye momsregler

6. december 2019
Folketingets nye momsregler for EU-varehandel er gældende fra 1. januar 2020. Få her et kort overblik over de væsentligste ændringer, som man skal indstille sig på ved EU-varehandel.

Finansloven 2020 - Hvad betyder de nye skatteregler?

4. december 2019
Der er nu indgået en finanslovsaftale, der finansieres via stramninger på skatteområdet. Få her et overblik over hovedelementerne, som betyder ændrede skatte- og afgiftsregler.

RevisorPosten - 4. kvartal

2. december 2019

Bør selvstændigt erhvervsdrivende give sig selv en ekstra julegave i år?

2. december 2019
Gennemsnitsalderen er stigende, og med et lavt rentemiljø stilles der ekstra krav til egen pensionsopsparing. Samtidig oplever erhvervsdrivende i en række brancher, at virksomhedernes goodwill er under pres. Der kan derfor være gode grunde til at...

Rapporterer din virksomhed tilstrækkeligt om klimapåvirkning og bæredygtighed?

25. november 2019
Bæredygtighed og klimapåvirkning står højt på både politikernes og forbrugernes agenda og deraf afledt også til B2B-segmentet.

CSR-ros til Roesgaard & Partners

11. november 2019
Dansk Brancheanalyse ApS udgav i maj 2019 deres 12. udgave af analysen ”Danmarks 234 største revisionsvirksomheder – En analyse af den danske revisionsbranche 2018”, hvor revisionsvirksomheder vurderes efter en CSR-score, som afspejler graden af...

Husk indbetaling af acontoskat senest 20. november

7. november 2019
Der findes to typer acontoskat. Dels ordinær acontoskat, der beregnes af SKAT, samt frivillig acontoskat, som selskabet selv kan justere opad, efterhånden som indkomsten realiseres i årets løb.

Praksis viser, at direktions- og bestyrelsesansvar skal tages alvorligt

5. november 2019
Med Amagerbank-sagen in mente bør virksomheder overveje at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Fuld sikkerhed for virksomhedens gæld

29. oktober 2019
Der er de senere år sket en gradvis opstramning af bankernes kreditvilkår, og mindre og mellemstore virksomheder kan i dag stort set ikke låne penge, medmindre der stilles fuld sikkerhed. Ofte bliver ejerkredsen bedt om at stille kaution, og for...

Generationsskifte til fonde

24. oktober 2019
Et nyt lovforslag vil gøre det muligt at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Fordelene ved den nye model er dog begrænsede.

Robotic Process Automation (RPA) frigiver ressourcer til værdiskabende opgaver

10. oktober 2019
I al sin enkelthed er Robotic Process Automation (RPA) en softwarerobot, der imiterer den måde, hvorpå en medarbejder betjener IT-systemer i virksomheden. Softwarerobotten er en virtuel assistent, der bl.a. kan logge ind, indtaste, beregne og...

Skærpede regler om reelle ejere

1. oktober 2019
Med de nye regler har stort set alle virksomheder pligt til mindst én gang årligt at undersøge, om virksomhedens reelle ejere er registreret korrekt. Samtidig får alle reelle ejere pligt til efter anmodning at oplyse virksomheden eller selskabet om...

Husk fristen for momsrefusion i andre EU-lande

23. september 2019
Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet moms betalt i andre EU-lande. Ansøgning om momsrefusion for køb foretaget i 2018 skal dog indgives senest den 30. september 2019. Har man foretaget indkøb i Storbritannien, skal man være særligt...

Er det tid til generationsskifte?

19. september 2019
Nye varslede skattestigninger gør det aktuelt for ejendoms- og virksomhedsejere at overveje et helt eller delvist generationsskifte nu.

Virksomhedsoverdragelser

17. september 2019
Køb og salg af virksomheder kræver forberedelse og omtanke. Med den rette forberedelse øges chancerne for en succesfuld transaktion, bl.a. ved at sikre en hurtigere og smidigere proces samt ved at få synliggjort værdier og håndteret risici.

Er din virksomhed klar til recession?

10. september 2019
Ifølge Nationalbanken er der 50% sandsynlighed for en økonomisk recession inden for to år. Nationalbanken peger på, at et globalt tilbageslag kan ramme Danmark, selvom dansk økonomi isoleret set er godt rustet. Danmark har en relativ stor samhandel...

EU-Domstolen afviser moms på gamle bygninger

6. september 2019
EU-Domstolen underkender med en ny dom om skatte-myndighedernes praksis om moms ved salg af bygninger, der skal rives ned af køber. Dommen kan føre til genoptagelse af et stort antal sager, hvor der er betalt for meget i moms.

RevisorPosten - 3. kvartal

29. august 2019

Skattefrihed for dødsboer kan bruges ved generationsskifte

14. august 2019
Ældre erhvervsdrivende med formuer omkring 6 mio. kr. kan have betydelige fordele ved at udnytte reglerne om skattefrie dødsboer. Dette gælder ikke mindst for en række mindre og mellemstore udlejningsejendomme, der ikke kan overdrages skattefrit til...

Momsreguleringsforpligtelser

7. august 2019
En momsreguleringsforpligtelse kan også være et aktiv i virksomheden.

Biler - momsfradrag mv.

23. juli 2019

Momsfradrag ved bespisning i fælleslokaler

21. juni 2019
Virksomheder kan have ret til momsfradrag ved mødebespisning i lejede fælleslokaler eller en fælles kantine.

Fristen for indsendelse af regnskab er overskredet

11. juni 2019
En del selskaber vælger at indsende regnskaber, lige før fristen udløber, men hvad sker der, hvis fristen overskrides?

Hvornår må man modtage kontant betaling?

6. juni 2019
Erhvervsdrivende må ikke modtage kontant betaling på 50.000 kr. eller mere. En nyere dom fra Højesteret bidrager til en afklaring af kontantforbuddet.

RevisorPosten - 2. kvartal

27. maj 2019

Nye muligheder for at udskyde beskatning ved salg af erhvervsejendomme

21. maj 2019
Lovforslaget udspringer af et ønske om at forbedre vilkårene for landbruget, og modellen er skræddersyet til overdragelse af landbrugsejendomme. Modellen kan dog også bruges for en bredere kreds af erhvervsejendomme.

Har du overblik over dine finansieringsalternativer?

8. maj 2019

Byggevirksomheder kigges efter i sømmene

30. april 2019
Skatteministeren vil se nærmere på, om bygherrer, der har fradraget moms ved opførelse af nye bygninger, faktisk har været berettiget til momsfradrag.

Øget usikkerhed for generationsskifter af virksomheder

24. april 2019
For de familieejede virksomheder, der ikke har forberedt overdragelsen til næste generation, kan det kommende valg udløse et politisk benspænd. De relativt gunstige regler, vi hidtidig har arbejdet med, kan hurtigt komme under pres, og afhængig af...

Skattemæssige forhold ved rejser (bortset fra kørsel)

15. april 2019
I forbindelse med at man er på forretningsrejse, er der en række ofte oversete skattemæssige muligheder. Denne artikel redegør for hovedreglerne i forbindelse med forretningsrejser.

Hvad er CEO-fraud, og hvilke modtræk kan virksomheder bruge?

8. april 2019
Der findes formentlig et hav af varianter af CEO-fraud, som er den type svindel, hvor en bogholder foretager pengeoverførsel f.eks. til udlandet på baggrund af instruktioner i e-mails, som bogholderen tror er fra direktøren.

Ny vin på gamle flasker

2. april 2019
Et vinfirma fik ikke SKATs godkendelse af, at det kunne tilbyde erhvervsdrivende investering i eksklusive vine finansieret med midler fra virksomhedsskatteordningen. Afslaget viser, at erhvervsdrivende skal være meget opmærksomme på, hvad de...

Nyt om moms ved salg af byggegrunde

29. marts 2019
Generaladvokaten lægger i en ny indstilling til EU-Domstolen op til, at Skattestyrelsens og Skatterådets praksis om moms på byggegrunde skal tilsidesættes.

Revisor skal ikke kun se på tal – men også se på, hvordan virksomheden håndterer GDPR

19. marts 2019
Din virksomhed skal håndhæve GDPR-reglerne på samme måde som med al anden regulering, og håndteringen af GDPR-reglerne skal belyses ved den årlige revision.

Skat udsender nye omvurderinger

14. marts 2019
Skat udsender nu omvurderinger pr. den 1. oktober 2018. Det er muligt at klage over vurderingerne frem til den 1. juli 2019.

Iværksætterselskaber afskaffes

11. marts 2019
Erhvervsministeren har fremsat et nyt lovforslag, som vil afskaffe iværksætterselskaber (IVS’er) som selskabsform. Det er samtidig foreslået at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS’er) fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Lempelse af reglerne om medarbejderaktier for mindre virksomheder

7. marts 2019
For at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, får nystartede virksomheder nu mulighed for at tilbyde medarbejdere at tegne aktier for op til 50% af årslønnen.

Husk at indbetale acontoskat senest 20. marts 2019

4. marts 2019
Hvorvidt det kan betale sig at indbetale mere eller mindre end de pålagte acontoskatterater, kræver en individuel vurdering af selskabets forhold såsom indkomst, likviditet og rentevilkår for ind- eller udlån.

CSR i små og mellemstore virksomheder

27. februar 2019
Corporate Social Responsibility (CSR) kaldes også virksomhedens samfundsansvar.

RevisorPosten - 1. kvartal

25. februar 2019

Nye skatteregler for boligudlejning og deleøkonomi

11. februar 2019
Ny lov har ændret skattereglerne for udlejning af fritids- og helårsboliger, biler, lystbåde, campingvogne, camp-lets mv.

Skattefri overdragelse til erhvervsdrivende fonde

5. februar 2019
En ny politisk aftale vil gøre det muligt at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Skattefriheden vil dog ikke gælde for ejendomsselskaber.

CSR-stafetten givet videre til os

30. januar 2019
I Horsens Kommune har borgmester Peter Sørensen startet en ny stafet ”En chance til”, som har til formål at få flere af Horsens’ virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Roesgaard & Partners udvider holdet med nye skatteeksperter

29. januar 2019
Firmaet byder velkommen til de nye spillere på holdet.

Lån inden for familien uden skat

28. januar 2019
I mange familier ønsker den ældre generation at give næste generation en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår. Det kan være i forbindelse med finansiering af et generationsskifte, hvor familievirksomheden er overdraget til næste generation...

Husk at indbetale acontoskat senest 1. februar 2019

23. januar 2019
Der er to typer acontoskat. Den ordinære acontoskat beregnes af Skat på baggrund af de seneste tre års skattepligtige indkomst, mens den frivillige acontoskat kan justeres af selskabet ud fra forventet skattepligtig indkomst eller under hensyntagen...

Momsfradrag ved køb af selskaber

18. januar 2019
Holdingselskaber, der udlejer fast ejendom til sine datterselskaber, kan nu få tilbagebetalt moms betalt ved køb af datterselskaberne.

Hvem skal overtage familiens virksomhed? – vælg mellem datteren eller sønnen

13. januar 2019
Ca. 23.000 ejerledere skal i de kommende år tage stilling til, hvad der skal ske med deres virksomhed. Det er en proces, der både tager tid, og som kan skabe alvorlige udfordringer i familien. Den sværeste beslutning er ofte at komme i gang og...

Markedsføring og GDPR i praksis

11. januar 2019

Roesgaard & Partners i udvikling

9. januar 2019

Satser og beløbsgrænser 2018/19

8. januar 2019

Ses vi på stadion?

4. januar 2019
Som sponsor i AC Horsens støtter Roesgaard & Partners initiativet til at bakke holdet op på stadion.

Roesgaard & Partners har været på inspirationstur i USA

19. december 2018
For nylig var vi i USA for at besøge nogle af verdens førende tech-virksomheder. Vi deltog også i konferencen AI Expo om kunstig intelligens, big data og blockchain.

Roesgaard & Partners kalenderen 2019

17. december 2018

Bedre vilkår for medarbejderaktier

12. december 2018
Skatteministeren har fremsat et nyt lovforslag, som vil forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nyere, mindre virksomheder. Samtidig er aktieoptionsloven ændret, så der bliver større aftalefrihed ved tildeling af aktieoptioner.

Julegaver og julefrokoster i virksomheden

10. december 2018
Det er ikke kun julemanden, som kommer med gaver og spreder glæde til jul. Arbejdsgiverne kan også gøre det, så længe SKAT får sit.

RevisorPosten - 4. kvartal

6. december 2018

Har du styr på dine databehandleraftaler?

26. november 2018
Teknologi anvendes til elektronisk behandling af personoplysninger. De færreste af os tænker formentlig over den underliggende behandling, herunder f.eks. opbevaring eller overførsel af persondata.

Nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt igen

19. november 2018
De nye ejendomsvurderinger udskydes endnu en gang. Ejere af erhvervsejendomme vil dermed først modtage nye ejendomsvurderinger i 2021.

Databeskyttelse gennem design

12. november 2018
Databeskyttelse er en kontinuerlig proces. Er du færdig med at implementere den nye persondataforordning, herunder de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger? Nej, vel.

Studentermedhjælper og juridisk assistent søges

9. november 2018
Roesgaard & Partners søger i øjeblikket en studentermedhjælper og en juridisk assistent. Du kan læse om stillingerne under "Job og karriere".

Betroet medarbejder svindler for 111 millioner kr.

5. november 2018
Svindlen var mulig, da en betroet medarbejder i Socialstyrelsen udnyttede, at hun havde muligheden for at overføre penge samt dække over det. Mange erhvervsvirksomheder har betroede medarbejdere, og selvom de aldrig kunne finde på at begå svindel,...

RevisorPosten - 3. kvartal

31. oktober 2018

Roesgaard sponsorerer Inspire-prisen

30. oktober 2018
Inspire-prisen hylder en person, virksomhed eller organisation, som har bidraget særlig positivt til det lokale erhvervsliv.

Skattefri overdragelse af næringsejendomme

28. oktober 2018
En handelsvirksomhed med fast ejendom kan efter omstændighederne deles op i flere firmaer, som hver for sig kan overdrages til børn m.fl. med skattemæssig succession.

Roesgaard & Partners har været på inspirationstur i Kina

15. oktober 2018
Roesgaard & Partners har stærke ambitioner om at være med helt fremme i viden om digitale muligheder, ikke kun for at sikre den bedste rådgivning af vores kunder men også for at effektivisere vores interne processer.

Investeringer i solceller kan ikke bruges til generationsskifte

7. oktober 2018
Ved et generationsskifte er det muligt at overdrage selskaber til næste generation med skattemæssig succession og dermed udskyde skatten ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke selskaber, der har karakter af pengetanke.

Aktiesparekonto

30. september 2018
Efter et langt tilløb har regeringen stillet forslag om at indføre en aktiesparekonto med en lempeligere beskatning. Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier.

Revisorer søges

28. september 2018
Roesgaard & Partners søger lige nu revisorer. Har du som person et ambitiøst mindset, og har du lyst til at prøve kræfter hos Jyllands hurtigst vækstende revisions- og rådgivningshus? Så er det måske netop dig, vi leder efter.

Cyberangreb - Hvad koster det?

4. juni 2018
Selvom frygten for cyberangreb er stigende, er det de færreste virksomheder, hvor ledelsen selv har et konkret overblik over risikoen og de mulige tab.

Projekttilskud - også en mulighed for din virksomhed

14. maj 2018
Det er blevet lettere at få et hurtigt overblik over mulighederne for tilskud til små og mellemstore virksomheder med hjemmesider som f.eks. www.teknologiudvikling.dk eller Erhvervsstyrelsens officielle tilskudshjemmeside www.startvaekst.virk.dk.

Arbejder du strategisk med dine patenter?

25. april 2018
Ved at arbejde strategisk med udvikling, opkøb og udnyttelse af patenter kan din virksomhed opnå konkurrencemæssige fordele.

Er din virksomhed klar til den nye persondataforordning?

5. april 2018
Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Lovgivningen kommer til at påvirke alle virksomheder og dermed også din.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

28. marts 2018
Det er spørgsmålet, når man er medejer af en virksomhed, organiseret som P/S, K/S eller I/S.

Splitleasing kan medføre, at medarbejderen bliver beskattet af fri bil

22. marts 2018
Overholder din virksomhed reglerne ved almindelig udbetaling af kørselsgodtgørelse, og kan din splitleasingaftale accepteres af SKAT?

Der sker alligevel lidt på skatteområdet

15. marts 2018
Få her en kort beskrivelse af de væsentligste skatteinitiativer.

Hvad omfatter et moms- og skattetjek – og er det noget for dig?

7. marts 2018
Vi er klar til at varetage dit moms- og skattetjek, der kan tilkøbes for indkomståret 2017.

Handel med ejendomme via selskaber kan give fordele for både køber og sælger

23. februar 2018
Det kan virke enkelt at handle aktier eller anparter i selskaber med ejendomme frem for at købe ejendommene direkte. Der er dog væsentlige forhold, der skal iagttages, og køber skal bl.a. være opmærksom på, at man ”arver” selskabets sygdomme i form...

Skal særlige poster i regnskabet oplyses særskilt?

29. januar 2018
Svaret på ovenstående spørgsmål er ja! Selskaber i regnskabsklasse B og C skal i en note oplyse om arten og størrelsen af indtægts- og omkostningsposter, som er særlige efter årsregnskabslovens regler.

Fortsat vækst begynder med vækstambitioner og -mål på ledelsesniveau

18. januar 2018
I familieejede virksomheder måles succes over lang tid. Udfordringen med det lange perspektiv kan være, at ejerlederen bliver ramt af det såkaldte BMW-syndrom.

Ny lov om formuefordeling giver virksomheden bedre mulighed for at overleve

15. januar 2018
Lovændringen åbner nye muligheder for, at ægtefæller kan etablere en formueordning, som er målrettet netop deres økonomiske situation.

Velkommen til robotterne

5. januar 2018
Hvordan kommer du i gang med robotics og får softwarerobotter til at varetage dit rutinearbejde?

Bindende svar fra SKAT er igen bindende!

4. januar 2018

Muligheden for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu en realitet

3. januar 2018
Efter flere års tilløb fik regeringen i 2017 vedtaget en mulighed for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter. Dette vil lette afgiftsbetalingen ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fremadrettet.

Tak for opmærksomheden

28. august 2013

Reception

13. august 2013