Partnere, statsautoriserede revisorer mv.

Jens Roesgaard
Direktør, statsaut. revisor
Født: 1972
Telefon: 21488709
Jens varetager som direktør den overordnede ledelse. Jens har stor erfaring med rådgivning og revision af små som store virksomheder, herunder ledelsesrådgivning, forretningsudvikling, skattemæssige omstruktureringer, generationsskifte mv.
Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor
Født: 1976
Telefon: 29214279
Søren har stor erfaring med rådgivning og revision af mellemstore og store virksomheder. Rådgivningen omfatter f.eks. finansiering, køb og salg af virksomheder og rekonstruktion mv.
Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor
Født: 1965
Telefon: 21690821
Poul Erik har stor erfaring med rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder. Rådgivningen omfatter større rådgivningsopgaver, risk management, voldgiftssager og forsikring mv.
Peter Nordentoft
Partner
Født: 1972
Telefon: 41774765
Peter rådgiver om skatter og afgifter herunder i tilknytning til ejendomsprojekter, omstruktureringer, generationsskifter og virksomhedsoverdragelser samt førelse af skattesager. Peter er ekstern lektor på Aarhus Universitet og fast klummeskribent i Jyllands-Posten.
Peter Frederiksen
Partner
Født: 1972
Telefon: 29214473
Peters primære fokus er revision og rådgivning, herunder særligt køb og salg af virksomheder, skattemæssige omstruktureringer og generationsskifte mv.
Jørgen Duedahl Klinkby
Partner, statsaut. revisor
Født: 1970
Telefon: 42147437
Jørgens primære fokus er revision og rådgivning, herunder særligt omstruktureringer, generationsskifte og rekonstruktion. Internt varetager Jørgen opgaver omkring kvalitetskontrol.
Flemming Nymann
Partner, statsaut. revisor
Født: 1981
Telefon: 42147428
Flemmings primære fokus er revision og rådgivning af ejerledede virksomheder inden for mange forskellige brancher. Rådgivningen omfatter bl.a. regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer og generationsskifte.
Michael Mortensen
Partner, statsaut. revisor
Født: 1977
Telefon: 42147436
Michael har stor erfaring med rådgivning og revision af mellemstore og store virksomheder samt koncerner. Rådgivningen omfatter både den løbende sparring og eksempelvis regnskabsmæssige forhold, omstruktureringer, generationsskifte mv.
Christian Grønlund Nielsen
Partner
Født: 1976
Telefon: 51541697
Christian har speciale inden for virksomhedsoverdragelse (M&A) samt skatte- og afgiftsrådgivning, særligt i relation til omstrukturering og generationsskifte. Christian har fokus på at yde værdiskabende rådgivning ud fra et indgående kendskab til kunderne og deres virksomheder.
Dorrit Kirckhoff Hansen
Statsaut. revisor
Født: 1977
Telefon: 30936892
Dorrit har erfaring med personlig rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder med kundens virksomhed i fokus og med vægt på nærhed og tilstedeværelse. Rådgivningen bygger på erfaring fra en bred vifte af brancher og omfatter såvel regnskabsmæssige som skattemæssige forhold.
Kasper Rostgaard Munk
Statsaut. revisor
Født: 1986
Telefon: 30935661
Kasper brænder for at gøre en forskel for sine kunder og yde rådgivning i øjenhøjde, som matcher kundernes behov. Kasper har erfaring med rådgivning, der omfatter regnskabs- og skattemæssige forhold samt omstruktureringer og generationsskifte i små og mellemstore virksomheder inden for forskellige brancher.