Indsigt

Ansøgning om rentefrit lån

Der er i dag åbnet for muligheden for at søge om rentefrit lån vedrørende:

  • moms, hvis man afregner kvartalsvist eller halvårligt
  • lønsumsafgift – særlige forhold gør sig gældende

Der er særlige betingelser, der skal være opfyldt jf. linket.

Der skal ansøges via virk.dk –> rentefrie lån eller via dette link: https://indberet.virk.dk/search/virk/rentefrit%20l%C3%A5n

Ansøgningsfristen er 15. juni 2020, og lånet skal betales tilbage senest den 1. april 2021.

Vi kan hjælpe med ansøgningen, så tag derfor fat i din revisor, hvis du ønsker hjælp hertil.

Læs mere om de forskellige ordninger i vores samlede oversigt her: https://www.roesgaard.dk/sites/default/files/pdf/oversigt_over_stoetteordninger_-_digital_folder.pdf


Michael Mortensen
Partner
Mobil 42147436
mmo@roesgaard.dk

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin