Indsigt

Muligheden for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu en realitet

Efter flere års tilløb fik regeringen i 2017 vedtaget en mulighed for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter. Dette vil lette afgiftsbetalingen ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fremadrettet.

Som udgangspunkt er bo- og gaveafgiften fortsat 15%, men nu er det ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder muligt at anvende følgende nedsatte bo- og gaveafgiftssatser:

 

2018

2019

2020

Bo- og gaveafgiftssats

7%

6%

5%

 

Da bo- og gaveafgiftssatsen således er reduceret til 7% i 2018, er der nu åbnet et vindue for eventuelt at foretage et generationsskifte af erhvervsvirksomhed lidt billigere, indtil reglerne senere ændres, hvilket typisk sker i forlængelse af et regeringsskifte.

Betingelserne for at anvende de nedsatte bo- og gaveafgiftssatser er i øvrigt:

  • at betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession (dvs. uden skat) er opfyldt.
  • at overdrageren har ejet virksomheden i mindst et år forud for overdragelsen, og at erhververen har ejet virksomheden i mindst tre år efter overdragelsen.
  • at overdrageren eller dennes nærtstående har deltaget aktivt i virksomheden.

Man skal dog være opmærksom på, at betalingstidspunktet ved anvendelse af de nedsatte bo- og gaveafgifter i praksis fremrykkes væsentligt. Men har du en erhvervsvirksomhed med overskudslikviditet, der kan udloddes som udbytte, har du og din familie mulighed for at få lettet afgiftsbetalingen. 

Ring til Roesgaard & Partners for at høre, om din virksomhed vil kunne overdrages med skattemæssig succession med mulighed for at anvende de nedsatte bo- og gaveafgiftssatser.  

Roesgaard & Partners

Sønderbrogade 16, 8700 Horsens

+45 75 62 99 99

revisor@roesgaard.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.
Følg os på Linkedin